Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Múdry syn, to je otcova výchova, no posmešník nepočúva výčitky. 2 Z ovocia svojich slov každý zakúsi dobro, zradcovia však bažia po násilí. 3 Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život, no tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma.13,3 Prís 10,19; 18,7; 21,23; Jk 1,19 4 Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná. 5 Spravodlivý nenávidí falošné slová, kým bezbožný koná nehanebne a opovržlivo. 6 Spravodlivosť stráži toho, kto kráča bezúhonnou cestou, lež hriešnika zvalí bezbožnosť.13,6 Prís 11,5n 7 Niekto sa robí bohatým, a nemá nič, iný sa robí chudobným, a má veľa majetku.13,7 Prís 12,9; Zj 3,17 8 Výkupným za život človeka je jeho bohatstvo, no bedár nedbá na hrozbu. 9 Svetlo spravodlivých jasne žiari, zatiaľ čo lampa bezbožníkov zhasína.13,9 Jób 18,5; Prís 4,18; 24,20; Jn 5,35 10 Pýcha vyvoláva iba roztržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlastnia múdrosť. 11 Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.13,11 Prís 12,27; 21,6 12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srdce, kým splnená túžba je stromom života. 13 Kto slovom pohŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte prikázanie, bude odmenený. 14 Náuka múdreho je prameňom života, odvádza od smrtonosných pascí.13,14 Prís 10,11; 14,27 15 Dobrý názor si získava priazeň, zradcovia však zotrvajú na svojej ceste. 16 Každý rozvážny koná rozumne, zatiaľ čo hlupák šíri bláznovstvo.13,16 Prís 12,23 17 Neverný posol upadá do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie. 18 Chudoba s hanbou postihnú toho, čo nedbá na napomínanie, no ten, čo prijíma pokarhanie, bude poctený.13,18 Jer 3,25 19 Splnená túžba lahodí duši, lež bláznom sa protiví vyhýbať zlu. 20 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa drží bláznov, zle pochodí. 21 Hriešnikov stíha nešťastie, no odmena spravodlivých je šťastím. 22 Dobrák zanechá dedičstvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však zachová pre spravodlivého.13,22 Jób 27,16-17; Prís 28,8 23 Veľa obživy môže priniesť pole chudobného, no nespravodlivosť mu ho uchváti. 24 Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva.13,24 Prís 23,13n; 29,15.17 25 Spravodlivý sa naje dosýta, ale brucho bezbožníkov zíva prázdnotou.13,25 Mt 6,33
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)