Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Múdra žena si buduje dom, ale hlúpa ho vlastnými rukami rúca.14,1 Prís 9,1 2 Kto kráča čestne, má bázeň pred Hospodinom, no pohŕda ním ten, čo sa správa scestne. 3 V ústach blázna vyrastá pýcha, lež pre múdrych sú pery ochranou. 4 Kde niet volov, válov je prázdny, kým sila býka zabezpečí veľkú úrodu. 5 Pravdivý svedok neklame, falošný svedok však rozširuje lži.14,5 Ex 20,16; 23,1; Prís 6,19; 12,17 6 Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, no pre rozumného je poznanie ľahko dostupné.14,6 Prís 15,4; 17,24 7 Odíď spred hlúpeho muža, veď z jeho pier nedočkáš sa poznania. 8 Múdrosťou rozvážneho je pochopiť, kam ide, bláznovstvom hlupákov je podvod. 9 Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň. 10 Srdce pozná vlastnú trpkosť a nikto cudzí sa s ním nedelí o radosť. 11 Dom bezbožníkov bude zničený, ale stan statočných bude prekvitať. 12 Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti.14,12 Prís 16,25 13 Aj v smiechu môže srdce zabolieť, a radosť sa môže skončiť v zármutku. 14 Vierolomný sa nasýti zo svojich ciest a dobrý človek zasa z tých svojich. 15 Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje. 16 Múdry sa obáva a stráni sa zla, hlúpy sa však povzbudzuje a verí si. 17 Prchký robí hlúposti a prefíkaného muža budú nenávidieť. 18 Neskúsení dedia hlúposť, no rozvážnych korunuje poznanie. 19 Zlí sa skláňajú pred dobrými a bezbožníci v bránach spravodlivého. 20 Chudobného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov nadostač. 21 Kto svojím blížnym pohŕda, hreší, kým ten, čo má súcit s biednymi, je blažený.14,21 Ž 41,2 22 Neblúdia azda tí, čo snujú zlo? Milosrdenstvo a vernosť však sprevádza tých, čo chystajú dobro. 23 Každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu. 24 Korunou múdrych je ich bohatstvo, ale bláznovstvo hlupákov zostane bláznovstvom. 25 Pravdivý svedok zachraňuje životy, lež ten, čo vraví lož, je podvodník. 26 V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom. 27 Bázeň Hospodina je prameňom života, slúži na únik z osídel smrti.14,27 Prís 13,14 28 V množstve ľudu spočíva kráľova sláva, ale v ubúdaní národa vladárova záhuba. 29 Trpezlivý oplýva rozumnosťou, kým prchký vychvaľuje bláznovstvo.14,29 Prís 19,11 30 Pokojné srdce dodá telu život, no žiarlivosť je nákazou v kostiach. 31 Ten, čo utláča biedneho, potupuje svojho Tvorcu, ctí ho však ten, kto sa nad chudobným zľutúva.14,31 Jób 31,13-22; Prís 17,5 32 Bezbožníka zavrhne jeho vlastná zloba, ale spravodlivý dôveruje aj v hodine smrti. 33 Múdrosť prebýva v srdci rozumného človeka, a čo je vo vnútri bláznov, je zjavné. 34 Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. 35 Priazeň kráľa požíva múdry sluha, jeho hnev však postihne nehanebníka.14,35 Gn 41,37-40
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)