Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.15,1 1Sam 25,33 2 Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. 3 Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých.15,3 Heb 4,13 4 Ušľachtilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha. 5 Blázon pohŕda otcovou výchovou, kto však prijíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce hlupákov. 8 Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.15,8 Prís 21,27; 28,9; Iz 1,11; Lk 18,9-14 9 Hospodinovi sa protiví cesta bezbožníka, miluje však toho, kto kráča za spravodlivosťou. 10 Prísny trest zastihne toho, čo sa spúšťa z cesty, ten, čo neznáša napomínanie, zomrie. 11 Podsvetie15,11 Hebr. šeól. aj ríša smrti15,11 Hebr. abaddon. sú pred Hospodinom odhalené, o čo viac potom srdcia ľudí!?15,11 Jób 26,6 12 Posmešník nemá rád toho, kto mu niečo vyčíta, za múdrymi však nepôjde.15,12 Prís 9,8 13 Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha.15,13 Prís 17,22 14 Srdce rozumného vyhľadáva poznanie, ústa bláznov sa však vyžívajú v hlúposti. 15 Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné hody. 16 Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj.15,16 Ž 37,16; Prís 16,8 17 Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykŕmený vôl tam, kde je nenávisť.15,17 Prís 17,1 18 Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje.15,18 Prís 29,22 19 Cesta lenivca je sťaby zahataná tŕním, no chodník statočných je upravený.15,19 Prís 24,30-31 20 Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou.15,20 Prís 10,1 21 Bláznovstvo je pre nerozumného radosťou, rozumný však kráča priamo. 22 Nazmar vyjdú zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom.15,22 Prís 11,14 23 Radosťou pre človeka je dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Životná púť vedie rozumného človeka hore, aby sa vyhol podsvetiu, čo je dole. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, no upevní medzu vdovy.15,25 Prís 14,11 26 Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté.15,26 Prís 6,18 27 Kto baží po nečestnom zisku, trápi svoju rodinu, ten však, čo nenávidí úplatky, bude žiť.15,27 Ž 15,5 28 Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať, ústa bezbožníkov však chrlia zlobu. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožníkov, no modlitbu spravodlivých vypočuje.15,29 Ž 10,17; Prís 15,8 30 Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu. 31 Ucho, čo počúva blahodarné napomenutie, bude prebývať v kruhu múdrych. 32 Kto odmieta výchovu, sám sebou pohŕda, lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. 33 Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.15,33 Prís 18,12
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)