Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina.16,1 Verš sa podobá prísloviu: Človek mieni, Pán Boh mení.16,1 Prís 16,9; 19,21 2 Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin.16,2 Ž 7,10; Prís 21,2 3 Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.16,3 Ž 37,5 4 Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru, podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy.16,4 Rim 9,22 5 Hospodinovi sa protiví každý namyslenec, zaručene ho trest neminie. 6 Milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu, bázeň pred Hospodinom odvracia zlo.16,6 1Pt 4,8 7 Ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním aj jeho nepriateľov.16,7 Gn 31,24; 33,4 8 Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom.16,8 Ž 37,16; Prís 15,16 9 Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje.16,9 Prís 19,21; Jer 10,23 10 Božie rozhodnutie je na perách kráľa, jeho ústa sa nespreneveria na súde. 11 Presné váhy a miery patria Hospodinovi, všetky závažia v mešci sú jeho dielom.16,11 Prís 11,1 12 Kráľom sa protiví hriešne konanie, lebo trón sa upevňuje spravodlivosťou.16,12 Prís 25,5; 29,14 13 Králi majú v obľube spravodlivé pery, milovaný je ten, čo hovorí pravdu. 14 Kráľov hnev je posol smrti, múdry muž ho uzmieri.16,14 Prís 19,12; 20,2 15 V jase tváre kráľa sa zračí život, jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa. 16 O čo lepšie je získať múdrosť ako rýdze zlato a nadobudnúť rozumnosť namiesto striebra!16,16 Prís 2,4 17 Cesta statočných sa vyhýba zlu, chráni si život ten, čo stráži svoju púť. 18 Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch.16,18 Prís 11,2; 18,12 19 Skrúšenému duchom je lepšie byť s poníženými, ako deliť sa s pyšnými o korisť. 20 Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine, blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina.16,20 Ž 40,5; Prís 29,25 21 Múdreho srdcom budú volať rozumný, prívetivá reč rozširuje poznatky. 22 Rozum je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláznovstvo je trestom pre bláznov. 23 Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam, rozširuje poznatky na jeho perách. 24 Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. 25 Niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti.16,25 Prís 14,12 26 Nadšenie robotníka pracuje za neho, pohýnajú ho jeho hladné ústa. 27 Ničomný človek snuje zlo, na jeho perách je akoby blčiaci oheň. 28 Zvrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač rozdeľuje dôverných priateľov. 29 Násilník zvádza blížneho a vedie ho nedobrou cestou. 30 Kto zatvára oči, myslí na zvrátenosti, ten, čo zlo vykonal, zoviera pery. 31 Šediny sú nádherná koruna, získava sa čestným správaním.16,31 Prís 20,29 32 Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobyje mesto. 33 Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina.16,33 Ex 28,30; Prís 18,18
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)