Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Lepší je kúsok suchého chleba v pokoji ako dom plný obetných hostín so zvadou. 2 Múdry sluha bude vládnuť nad pánovým synom, čo robí hanbu, a s bratmi sa rozdelí o dedičstvo. 3 Taviaca nádoba je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.17,3 Ž 66,10; Jer 17,10 4 Ničomník počúva podlé pery, klamár nakláňa sluch k zlomyseľnému jazyku. 5 Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho neminie trest.17,5 Prís 14,31 6 Korunou starcov sú ich vnuci a ozdobou synov ich otcovia. 7 Nepristanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vládcovi. 8 Úplatok je v očiach darcu ako talizman, kamkoľvek sa obráti, má úspech.17,8 Prís 18,16 9 Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov. 10 Výčitka zapôsobí na rozumného viac ako sto palíc na blázna. 11 Zlý vyhľadáva iba vzburu, no proti nemu bude vyslaný ukrutný posol. 12 Radšej stretnúť medvedicu zbavenú mláďat ako blázna v jeho šialenstve. 13 Nešťastie neopustí dom toho, kto sa za dobré odpláca zlým. 14 Začiatok zvady je ako vypustenie vôd, a tak zanechaj hádku skôr, ako vybuchne. 15 Vyhlásenie bezbožníka za spravodlivého a spravodlivého za bezbožníka — jedno aj druhé sa Hospodinovi protiví.17,15 Iz 5,23 16 Načo sú peniaze v ruke blázna?! Kúpi si múdrosť? Veď nemá rozum! 17 Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. 18 Človek, čo stratil rozum, si tľapne dlaňou a dáva záruku za svojho blížneho.17,18 Prís 6,1-5; 11,5 19 Previnenie má rád ten, čo miluje hádky, ten, kto zvyšuje svoju bránu, vyhľadáva zánik.17,19 Na pozadí toho obrazu je silná kritika pýchy. 20 Kto má skazené srdce, nenájde šťastie, kto má falošný jazyk, upadne do nešťastia. 21 Kto splodil pomäteného, je zarmútený, otec nezakúsi radosť z hlupáka. 22 Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti.17,22 Prís 15,13 23 Bezbožník berie bokom úplatok, a tak prekrúca chodníky práva.17,23 Ex 23,8 24 Na tvári rozumného sa zračí múdrosť, ale oči blázna hľadia na kraj zeme17,24 T. j. už bláznov pohľad prezrádza, že je mimo skutočnosti.. 25 Bláznivý syn prináša svojmu otcovi len trápenie a horkosť tej, čo ho porodila. 26 Nie je dobré pokutovať spravodlivého ani biť urodzených za ich statočnosť. 27 Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek. 28 Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho, a za rozumného, keď má zatvorené pery.17,28 Jób 13,5
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)