Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Ovocie múdrosti

  1 Syn môj, ak prijmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania 2 a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, 3 keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, 5 potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.2,5 Prís 1,7; Jn 17,3 6 Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť.2,6 Jób 32,8; Jk 1,5 7 Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne, 8 ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. 9 Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru,2,9 Flp 4,8 10 lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. 11 Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, 12 aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti. 13 Od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty,2,13 1Jn 2,11 14 čo sa tešia z konania zla a radostne jasajú nad najhoršími zvrátenosťami. 15 Od tých, ktorých cesty sú pokrivené a krivolaké sú ich chodníky;2,15 Ž 125,5 16 zachráni ťa od cudzej ženy a od cudzinky s líškavými rečami,2,16 Prís 5,3; 6,24; 7,5 17 ktorá zanechala priateľa svojej mladosti a zabudla na zmluvu svojho Boha. 18 Jej dom sa nakláňa k smrti, jej cesty vedú k duchom mŕtvych.2,18 Prís 7,27; 9,18; 21,16 19 Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej, nevkročia viac na chodníky života. 20 Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. 21 Veď len statoční budú bývať v krajine a bezúhonní v nej zostanú,2,21-22 Ž 37,9n; Mt 5,5 22 no bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)