Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Otcovské ponaučenie

  1 Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť.4,1 Ž 34,12; Prís 1,8 2 Veď vám dávam dobré poučenie, neopúšťajte preto moju náuku! 3 Veď aj ja som bol dieťaťom svojho otca, útly a jediný v očiach mojej matky, 4 poúčal ma a vravel mi: „Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich slov, zachovávaj moje príkazy a budeš žiť.4,4 Lv 18,5; Prís 7,2 5 Získaj múdrosť, nadobudni rozumnosť, nezabudni na moje slová a neodkloň sa od nich.4,5 Prís 23,23 6 Neopusť ju a bude ťa chrániť, miluj ju a bude ťa strážiť. 7 Začiatkom múdrosti je toto: získaj múdrosť, za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosť.4,7 Prís 16,16; Mt 13,44-46 8 Povznes ju a povýši ťa, poctí ťa, ak si ju privinieš. 9 Položí ti na hlavu pôvabný veniec, obdarí ťa vzácnou korunou.“4,9 Prís 1,9 10 Počúvaj a prijmi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života.4,10 Dt 30,16.19; Prís 3,2 11 Poúčam ťa o ceste múdrosti, vediem ťa po chodníkoch počestnosti. 12 Keď kráčaš, neskrátia sa tvoje kroky, keď budeš utekať, nepotkneš sa. 13 Drž sa pevne výchovy, nepusti sa jej, zachovávaj ju, veď ona je tvoj život. 14 Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí.4,14 Ž 1,1 15 Vyhni sa jej a nekráčaj po nej, odvráť sa od nej a obíď ju. 16 Veď oni nejdú spať, kým neurobia zlo, nepremôže ich spánok, kým niekomu nepodrazia nohy,4,16 Ž 36,5 17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia. 18 Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa. 19 Chodník bezbožníkov je sťa temnota, nevedia, na čom sa potknú.4,19 Jer 23,12 20 Syn môj, dávaj pozor na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom! 21 Nespúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srdca. 22 Veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich telo.4,22 Prís 3,8 23 Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.4,23 Mt 12,35 24 Odstráň faloš zo svojich úst a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. 25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba.4,25 Mt 6,22 26 Vyrovnaj chodník pre svoje nohy a všetky tvoje cesty nech sú isté. 27 Nezaboč doprava ani doľava, odvráť nohu od zla.4,27 Dt 5,32
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)