Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Výzva na múdrosť

  1 Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj! 2 Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje poučenie ako na zrenicu oka! 3 Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabuľu srdca!7,3 Prís 3,3 4 Povedz múdrosti: „Ty si moja sestra,“ rozumnosť pomenuj: „Príbuzná“ — 5 a uchráni ťa od cudzej ženy, od cudzinky s úlisnými rečami.7,5 Prís 2,16; 6,24 6 Keď som bol v okne, spoza mriežky som pozeral, 7 hľadel som na neskúsených, spoznal som medzi mladíkmi jedného, čo stratil rozum. 8 Prešiel ulicou za roh, vykračoval cestou k jej domu 9 za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. 10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety, v odeve prostitútky a so zákerným zámerom; 11 bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja. 12 Hneď bola na ulici a hneď zasa na námestí, na každom rohu striehla. 13 Zmocnila sa ho, pobozkala ho a nehanebne mu povedala: 14 „Obety spoločenstva mám priniesť, dnes splním svoje sľuby.7,14 Lv 3,1-3; 7,15-17 15 Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. 16 Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna.7,16 Am 3,12 17 Navoňala som svoju posteľ myrhou, aloou a škoricou. 18 Poď, spíjajme sa milovaním až do rána, potešujme sa láskaním! 19 Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. 20 Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac v splne.“ 21 Zviedla ho mnohým presviedčaním a zvábila ho líškavými rečami. 22 Zrazu išiel za ňou ako vôl, keď ho vedú na jatku, ako jeleň, čo sa chytá do pasce,7,22 Koh 7,26 23 kým mu šíp neprebodne pečeň, ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. 24 A teraz, deti, počúvajte ma a dávajte pozor na slová mojich úst: 25 „Nech ti srdce neodbočí na jej cesty a netúlaj sa po jej chodníkoch! 26 Veď je mnoho obetí, čo priviedla k pádu, a veľký počet tých, čo zmárnila. 27 Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti.“7,27 Prís 2,18; 5,5
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)