Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  1 Ak preukazuješ dobro, uváž, komu to robíš, a za svoju dobrotu sa dožiješ vďaky.12,1 Mt 7,6 2 Preukazuj dobro zbožnému a dostaneš odmenu, ak nie od neho, tak od Najvyššieho. 3 Nedočká sa dobrého, kto zotrváva v zlom, ani ten, kto nepreukazuje milosrdenstvo. 4 Dávaj zbožnému, ale neujímaj sa hriešnika.12,4-5 Tob 4,17 5 Preukazuj dobro poníženému, ale nedávaj bezbožnému, odopri mu i chlieb, nedaj mu ho, aby tak nad tebou nezískal vládu. Postihne ťa totiž dvojnásobné zlo za všetko dobro, čo si mu preukázal. 6 Veď aj Najvyšší nenávidí hriešnikov a bezbožných spravodlivo potrestá.12,6 Var. + Zachováva ich totiž pre deň ich odplaty.12,6 Prís 24,19n; Múd 3,10; Sir 16,11n; Mt 5,44-48 7 Dávaj dobrému, ale neujímaj sa hriešnika.

  Praví a falošní priatelia

  8 V dobrom položení nemusíš hľadať priateľa, no v zlom sa nepriateľ nebude skrývať.12,8 Prís 19,4; Sir 13,21 9 Keď sa človeku vodí dobre, jeho nepriatelia smútia, ak sa mu zle vodí, ešte aj priateľ sa mu vyhýba.12,9 Sir 6,8.10-12 10 Nikdy never svojmu nepriateľovi, lebo ako hrdza ničí kov, taká je jeho zloba. 11 Ak sa aj pokorí a bude sa hrbiť, dávaj si pozor a varuj sa ho, správaj sa voči nemu ako ten, čo čistí kovové zrkadlo, a spoznáš, že neprestáva hrdzavieť12,11 Preklad zodpovedá kontextu. Dosl. preklad v. 11d: spoznáš, že navždy nezhrdzavel alebo že načisto nezhrdzavel.. 12 Nestavaj ho vedľa seba, aby ťa nezvalil a nepostavil sa na tvoje miesto. Neusádzaj ho po pravici, aby sa neusiloval obsadiť tvoje kreslo. Nakoniec pochopíš moje slová a moje reči ťa bodnú pri srdci.12,12 Sir 11,33 13 Kto ľutuje zaklínača, keď ho uštipne had, i všetkých tých, čo sa prismelo blížia k šelmám?12,13 Koh 10,11 14 Tak sa bude vodiť tomu, kto sa spolčuje s hriešnikom a zapletá sa do jeho hriechov. 15 Zostane s tebou nejaký čas, ale keď zakolíšeš, nevydrží pri tebe. 16 Nepriateľ má sladké pery, ale v srdci zamýšľa sotiť ťa do jamy. Z očí bude roniť slzy, ale keď nájde príležitosť, bude sa nenásytne spíjať krvou. 17 Ak ťa stihne nešťastie, nájdeš ho tam ako prvého, predstierajúc pomoc, podrazí ti nohy. 18 Bude pokyvovať hlavou a mädliť si ruky, bude ťa pošepky ohovárať a odhalí svoju pravú tvár.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)