Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Falošné istoty

  1 Nespoliehaj sa na svoj majetok a nehovor: „Stačí mi to.“5,1-2 Ž 62,11; Prís 20,8n; Mt 6,24; 1Tes 4,6; 1Tim 6,8-10 2 Nedaj sa strhnúť vlastnou náklonnosťou a silou a nekráčaj podľa túžob svojho srdca. 3 Nehovor: „Kto mi bude rozkazovať“, lebo Pán ťa iste potrestá. 4 Nehovor: „Zhrešil som — a čo sa mi stalo?“ Veď Pán sa s hnevom nemusí ponáhľať.5,4 Koh 8,11 5 Ak aj dosiahneš odpustenie, neprestaň cítiť bázeň a neprikladaj k hriechom hriech. 6 Nehovor: „Jeho zľutovanie je veľké, on mi odpustí hriechy, aj keď ich je veľa.“ U neho je totiž nielen milosrdenstvo, ale aj hnev; jeho rozhorčenie dopadne na hriešnikov.5,6 Sir 7,9 7 Neváhaj vrátiť sa k Pánovi, neodkladaj to zo dňa na deň, lebo Pánov hnev vypukne náhle a v deň jeho odplaty ťa stihne záhuba.5,7 Sir 4,26; 16,12; 18,22-24 8 Nespoliehaj sa na nespravodlivé bohatstvo, lebo v deň pohromy ti to vôbec neosoží.5,8 Prís 10,2; 11,4

  Rozvaha v reči

  9 Neprevievaj obilie v hocijakom vetre a nevstupuj na každý chodník; tak robí hriešnik s dvojakým jazykom.5,9 Ef 5,9 10 Buď pevný vo svojom presvedčení a tvoja reč nech je jednoznačná. 11 Buď rýchly, keď máš počúvať, ale dobre si rozmysli, čo odpovieš.5,11 Jób 32,11; Jk 1,19 12 Ak sa vo veci vyznáš, odpovedz blížnemu, ak nie, daj si ruku na ústa.5,12 Jób 40,4; Prís 30,32 13 Reč môže viesť na slávu i na hanbu, no jazyk môže človeku spôsobiť i pád.5,13 Prís 13,3; Sir 19,16; 21,28; 23,8; Jk 3,6 14 Daj pozor, aby ťa nemuseli nazývať ohováračom, svojím jazykom nenastavuj pascu; ako zlodeja stíha hanba, tak stihne zlá povesť človeka s dvojakým jazykom. 15 Nebuď nerozumný ani vo veľkej, ani v malej veci.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)