Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Tobiho uzdravenie

  1 Keď sa priblížili ku Kaserínu, ktorý leží oproti Ninive, povedal Rafael Tobiášovi: 2 „Vieš, ako sme zanechali tvojho otca.11,2 Tob 5,10 3 Poponáhľajme sa pred tvojou ženou a pripravme dom, kým prídu ostatní.“ 4 A obidvaja vyrazili spoločne. Potom mu povedal: „Vezmi so sebou žlč z ryby.“ Pes bežal s nimi, za Rafaelom a Tobiášom.11,4 Tob 6,4 5 Anna sedela a vyzerala na cestu, ktorou odišiel jej syn. 6 Zbadala, že prichádza a povedala jeho otcovi: „Pozri, prichádza ti syn a človek, čo odišiel s ním.“ 7 Skôr ako sa priblížili k otcovi, povedal Rafael Tobiášovi: „Viem, že sa mu otvoria oči. 8 Votri rybiu žlč do jeho očí. Účinkom tohto lieku sa beľmo scvrkne a odlúpne z očí. Tvoj otec znova nadobudne zrak a bude vidieť svetlo.“ 9 Vtedy vybehla Anna oproti, hodila sa synovi okolo krku a povedala mu: „Videla som ťa, synček, a teraz už môžem umrieť.“ A rozplakala sa.11,9 Gn 46,30 10 Tobi nato vstal, a hoci sa potkýnal, vyšiel cez dvere do dvora. 11 Pribehol k nemu Tobiáš a v ruke mal rybiu žlč. Dýchol mu do očí, chytil ho a povedal: „Neboj sa, otec.“ Potrel mu liekom oči a nechal ho pôsobiť. 12 Potom obidvoma rukami odlúpol beľmo z kútikov očí. 13 Tobi sa mu hodil okolo krku, rozplakal sa a povedal mu: „Vidím ťa, syn môj, svetlo mojich očí.“ 14 A pokračoval: „Zvelebený je Boh a požehnané je jeho veľké meno, požehnaní sú všetci jeho svätí anjeli. Nech je jeho veľké meno nad nami! Požehnaní sú všetci anjeli naveky. On ma totiž ranil, ale hľa, vidím svojho syna Tobiáša.“11,14 Ž 50,15 15 Tobiáš vošiel dnu natešený a nahlas dobrorečil Bohu. Otcovi vyrozprával, že cesta bola úspešná, že striebro priniesol a ako dostal za ženu Raguelovu dcéru Sáru. Povedal, že práve prichádza a je celkom blízko brány Ninive. 16 Potom vyšiel Tobi k ninivskej bráne v ústrety svojej neveste, radoval sa a dobrorečil Bohu. Keď ho Ninivčania videli, ako chodí a kráča v plnej svojej sile a že ho nikto nevodí, žasli. Vtedy Tobi vyznal pred nimi, že Boh sa nad ním zľutoval a otvoril mu oči. 17 Keď sa Tobi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša, požehnal ju a povedal jej: „Vítam ťa, dcéra moja. Zvelebený je tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra. Požehnaný je i tvoj otec a môj syn Tobiáš a požehnaná si i ty, dcéra. Vojdi do svojho domu vítaná, s požehnaním a s radosťou, vojdi, dcéra.“ 18 V ten deň nastala radosť medzi všetkými Židmi v Ninive. 19 Achikar a Nabad, Tobiho synovci, mu prišli blahoželať.11,19 Tob 1,21; 2,10; 8,20; 14,10
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)