Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Rafaelov odchod

  1 Keď sa svadba skončila12,1 Vatikánsky a Alexandrijský rkp. udáva, že svadobná hostina trvala sedem dní., Tobi si zavolal svojho syna Tobiáša a povedal mu: Syn môj, je čas dať mzdu tomu človeku, ktorý šiel s tebou. A treba mu k mzde aj pridať. 2 Tobiáš mu povedal: „Otec, koľko mu mám dať ako mzdu? Neutrpím škodu, ak mu dám polovicu imania, čo som si priniesol so sebou, 3 lebo ma priviedol späť živého a zdravého, uzdravil moju manželku, spolu so mnou priniesol aj striebro a uzdravil teba. Koľko vôbec mu mám dať ako mzdu?“ 4 Tobi mu povedal: „Syn môj, právom si zaslúži, aby dostal polovicu zo všetkého, s čím prišiel.“ 5 Tobiáš si ho zavolal a povedal mu: „Vezmi si ako mzdu polovicu všetkého, s čím si spolu so mnou prišiel, a choď v zdraví.“ 6 Vtedy si ich anjel oboch potajomky zavolal a povedal im: „Dobrorečte Bohu a chváľte ho. Chváľte ho pred všetkými živými za to dobré, čo vám preukázal. Dobrorečte Bohu a ospevujte jeho meno. Všetkým ľuďom s úctou zvestujte Božie skutky a neúnavne ho chváľte.12,6 Ž 22,23; 103,1 7 Tajomstvo kráľa je správne ukrývať, ale Božie skutky treba zverejňovať a náležite oslavovať. Robte, čo je dobré, a zlo vás nezastihne.12,7 Ž 105,1; Mt 10,26 8 Dobrá je modlitba v pravde a milosrdenstve so spravodlivosťou. Je to lepšie ako bohatstvo s nespravodlivosťou. Dobré je konať skutky milosrdenstva, je to lepšie ako zhromažďovať zlato.12,8 Ž 37,16 9 Milosrdenstvo vytŕha zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú mať dlhý a naplnený život.12,9 Tob 4,10 10 Tí, čo sa dopúšťajú hriechu a neprávosti, sú nepriateľmi vlastnej duše.12,10 Prís 8,36; 11,4 11 Ukážem vám celú pravdu a nič vám nezamlčím. Už som vás poučil a povedal som vám: ‚Tajomstvo kráľa je správne ukrývať, ale Božie skutky treba zverejňovať a náležite oslavovať.‘ 12 Keď si sa teraz modlil, ty aj Sára, ja som prednášal spomienku vašej modlitby pred Pánovu slávu. A rovnako, keď si pochovával mŕtvych.12,12 Tob 1,17; 3,1.11; Zj 8,3 13 Keď sa ti nelenilo vstať, nechať svoje jedlo a odišiel si pochovať mŕtveho, vtedy som bol poslaný k tebe, aby som ťa vyskúšal.12,13 Tob 2,4 14 A Boh ma opäť poslal, aby som uzdravil teba i tvoju nevestu Sáru.12,14 Tob 3,17 15 Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, ktorí stoja pripravení pred Božou slávou a predstupujú pred ňu.“ 16 Vtedy sa obaja zachveli a padli na tvár. Zachvátil ich strach.12,16-17 Sdc 6,22 17 On im však povedal: „Nebojte sa! Pokoj vám. Dobrorečte Bohu po všetky veky. 18 Keď som bol s vami, bol som s vami nie z vlastnej láskavosti, ale z Božej vôle. Jemu dobrorečte po všetky dni, ospevujte ho! 19 Hoci ste na mňa pozerali, ako jem, nič som nejedol; to, na čo ste pozerali, bolo videnie.12,19 Sdc 13,15-16 20 Teraz teda dobrorečte Pánovi na zemi a oslavujte Boha. Hľa, vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. Zapíšte to všetko, čo sa vám prihodilo.“ Potom sa vzniesol hore. 21 Vstali, ale už ho nemohli vidieť. 22 Dobrorečili Bohu, ospevovali ho a oslavovali za tieto jeho veľké skutky i za to, že sa im zjavil Boží anjel.
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)