Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Chválospev

  1 Tobi povedal: 2 „Zvelebený Boh, ktorý žije naveky, i jeho kráľovstvo. Pretože on raní aj sa zmilúva, uvádza do najhlbšieho podsvetia zeme a sám vyvádza z veľkej záhuby. Niet ničoho, čo by ušlo pred jeho rukou.13,2 1Sam 2,6; Iz 63,16; 64,7 3 Oslavujte ho, synovia Izraela, pred národmi, pretože on vás medzi ne rozosial. 4 Tam vám ukázal svoju vznešenosť. Vyvyšujte ho pred všetkým živým, pretože on je náš Pán, on je náš Boh, on je náš Otec a Boh na všetky veky. 5 Bude vás trestať za vaše neprávosti, ale zmiluje sa nad vami všetkými a zhromaždí vás spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ste boli rozptýlení.13,5 Iz 54,7; Ez 28,25; Sir 36,17 6 Keď sa obrátite k nemu celým svojím srdcom a budete sa pred ním pridŕžať pravdy celou svojou dušou, vtedy sa obráti k vám a už viac nebude ukrývať svoju tvár pred vami.13,6 Dt 6,5; 30,2; Zach 1,2 7 Teraz si všimnite, čo s vami urobil, chváľte ho hlasom svojich úst, dobrorečte Pánovi spravodlivosti a vyvyšujte Kráľa vekov. 8 Ja ho oslavujem v krajine, kde žijem v zajatí, a poukazujem na jeho moc a velebu národu hriešnikov. Obráťte sa, hriešnici, konajte pred ním spravodlivo. Ktovie, či vo vás nenájde zaľúbenie a nepreukáže vám milosrdenstvo.13,8 Joel 2,14 9 Vyvyšujem svojho Boha a moja duša jasá nad nebeským Kráľom a bude plesať nad jeho velebou. 10 Nech všetci o ňom hovoria a oslavujú ho v Jeruzaleme. Ó, Jeruzalem, sväté mesto, on ťa bude trestať za činy tvojich synov a opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. 11 Oslavuj Pána, ako je správne, dobroreč Kráľovi vekov.13,11 Predlohou vv. 8-11a je text Vatikánskeho a Alexandrijského rkp. Opäť bude vybudovaný tvoj stan, tebe pre radosť.13,11 Tob 13,17 12 Cez teba poteší zajatých a cez teba bude preukazovať lásku k všetkým biednym cez všetky pokolenia až naveky.13,12 Iz 65,18; Zach 14,11 13 Jasné svetlo zažiari do všetkých končín zeme. Mnohé národy prídu k tebe zďaleka, aj obyvatelia všetkých končín zeme k tvojmu svätému menu so svojimi darmi v rukách pre Kráľa neba, pokolenia za pokoleniami budú plesať pred tebou a meno vyvoleného mesta bude trvať po všetky pokolenia naveky.13,13 Iz 5,9; 60,3; Zj 21,24 14 Prekliati nech sú všetci, čo hovoria s tebou tvrdou rečou, prekliati budú všetci, čo ťa ničia a búrajú tvoje hradby a všetci, čo búrajú tvoje veže a podpaľujú tvoje príbytky. Požehnaní však budú naveky všetci, čo sa ťa boja.13,14 Gn 12,3; Ž 122,6 15 Vyjdi teda a plesaj nad synmi spravodlivých, pretože všetci sa zhromaždia a budú dobrorečiť Pánovi vekov. Blažení tí, čo ťa milujú a blažení tí, čo sa budú radovať z tvojho pokoja. 16 Blažení sú všetci ľudia, ktorí budú smútiť nad tebou a nad všetkými tvojimi trestami, lebo sa budú radovať v tebe a naveky budú vidieť celú tvoju radosť. Duša moja, dobroreč Pánovi, veľkému Kráľovi. 17 Veď Jeruzalem bude vystavaný a mesto bude mať Boží dom po všetky veky. Budem blažený, ak zvyšok môjho potomstva uzrie tvoju slávu a bude oslavovať nebeského Kráľa. Brány Jeruzalema budú vybudované zo zafíru a smaragdu a všetky tvoje múry z drahých kameňov. Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata, jeho obranné bašty z rýdzeho zlata a ulice Jeruzalema budú vydláždené rubínom a kameňom z Ofíru.13,17 Iz 54,11-12; 66,10; Zach 1,16; Zj 21,18 18 Brány Jeruzalema budú spievať hymny plesania a všetky jeho domy budú volať: ‚Aleluja. Požehnaný Boh Izraela.‘ Požehnaní budú žehnať jeho sväté meno naveky a navždy.“
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)