Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Koniec Tobiho, Anny a Tobiáša

  1 Tu sa končia slová Tobiho vďakyvzdania. 2 Umrel v pokoji, keď mal stodvanásť rokov a so slávou ho pochovali v Ninive. Mal šesťdesiatdva rokov, keď stratil zrak, a potom, keď začal znova vidieť, žil v hojnosti. Dával almužny, naďalej velebil Boha a oslavoval jeho veľkosť. 3 Keď umieral, zavolal si syna Tobiáša a prikázal mu: „Syn môj, vezmi svojich synov 4 a ponáhľaj sa do Médska, lebo verím Božiemu slovu o Ninive, ako hovoril Nahum. Pretože všetko sa stane a uskutoční na Asýrii a na Ninive, a všetko to, čo hovorili izraelskí proroci, ktorých poslal Boh, všetko sa uskutoční. Ani jeden z týchto výrokov nevyjde naprázdno, ale všetko sa stane vo svojom čase. V Médsku však bude viac bezpečia než v Asýrii a v Babylone. Preto viem a verím, že sa stane a splní všetko, čo povedal Boh, nevypadne ani jeden výrok z tých rečí, z jeho slov. Všetci naši bratia, čo bývajú v krajine Izrael, budú rozptýlení a z dobrej krajiny odvlečení do zajatia. Celá izraelská krajina spustne; spustne aj Samária, aj Jeruzalem, Boží dom bude smútiť a na určitý čas ostane zhoreniskom.14,4 Joz 21,45; Ž 33,4; Iz 55,11; Jon 3,4; Nah 1,1; Sof 2,13 5 Ale Boh sa opäť zmiluje nad nimi a vráti ich do izraelskej krajiny. Jeho dom znova vybudujú, hoci nie taký, ako bol prvý, kým sa nenaplní určený čas. Po týchto udalostiach sa všetci vrátia zo zajatia, nádherne vystavajú Jeruzalem a v ňom postavia Boží dom, ako o ňom hovorili proroci Izraela.14,5 Ezd 1,1; 6,14; Ez 40,1; Ag 2,1; Zach 1,16 6 Všetky národy na celej zemi, všetci sa obrátia a úprimne sa budú báť Boha a všetci opustia svoje modly, ktoré ich zavádzali na svoje falošné cesty, a v spravodlivosti budú dobrorečiť večnému Bohu.14,6 Ž 102,22; Iz 2,2-3; Mich 4,1 7 Všetci synovia Izraela, zachránení v tých dňoch, si v pravde spomenú na Boha, zhromaždia sa, prídu do Jeruzalema a naveky budú bezpečne bývať v krajine Abrahámovej. Bude im daná do vlastníctva. Tí, čo úprimne milujú Boha, budú sa radovať, ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, zmiznú z celej zeme. 8 A teraz, deti moje, prikazujem vám: 9 Slúžte Bohu v pravde a konajte, čo sa jemu páči. Aj svoje deti učte, aby konali spravodlivo a milosrdne, aby pamätali na Boha a aby v každom čase úprimne a z celej svojej sily dobrorečili jeho menu. Nuž a teraz ty, syn môj, odíď z Ninive a neostávaj tu. V ten deň, keď ku mne pochováš svoju matku, už ani neprenocuj na jeho území. Lebo vidím, že je v ňom plno neprávosti, pácha sa v ňom veľa podvodov, a oni sa nehanbia. 10 Pozri, dieťa, čo všetko vykonal Nadáb Achikarovi, ktorý ho vychoval. Či ho nedonútil živoriť v podzemí? Boh mu však jeho hanebnosť odplatil pred Achikarovou tvárou. Achikar vyšiel na svetlo, ale Nadáb vošiel do večnej tmy, pretože sa usiloval zabiť Achikara. Ten, pretože konal skutky milosrdenstva, vyšiel z pasce smrti, ktorú mu nastražil Nadáb, ale Nadáb padol do pasce smrti a tá ho zahubila.14,10 Tob 11,19 11 Nuž pozrite, deti, čo spôsobuje milosrdenstvo a čo neprávosť, ktorá zabíja. Hľa, duša ma opúšťa.“ Položili ho na lôžko a umrel. Pochovali ho s veľkou slávou.

  Záver

  12 Keď umrela Tobiášova matka, pochoval ju k svojmu otcovi. Potom odišiel aj s manželkou do Médska a usadil sa v Ekbatanách pri svojom tesťovi Raguelovi.14,12 Tob 8,21 13 S úctou ich doopatroval. Pochoval ich v médskych Ekbatanách a zdedil dom Raguela i dom svojho otca Tobiho. 14 Umrel ako vážený muž, keď mal stosedemnásť rokov. 15 Prv ako umrel, dozvedel sa a počul o skaze Ninive. Videl, ako boli do Médska odvedení ninivskí zajatci, ktorých zajal médsky kráľ Kyaxares14,15 Gr. má skomolené Achiacharos.. Dobrorečil Bohu za všetko, čo urobil synom Ninive a Asýrie. Ešte prv ako umrel, tešil sa z Ninive a dobrorečil Pánovi, Bohu, na veky vekov.
 • Tobiáš

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)