Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Tobiho modlitba

  1 Vtedy som sa veľmi zarmútil a usedavo som sa rozplakal. So vzdychaním som sa začal takto modliť: 2 „Spravodlivý si, Pane, a všetky tvoje činy sú spravodlivé. Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda. Ty súdiš tento svet.3,2 Ezd 9,6; Jer 14,7; Dan 9,4 3 Teraz, Pane, rozpomeň sa na mňa a zhliadni na mňa. Netrestaj ma za moje hriechy a priestupky, ani za to, čím sa proti tebe prehrešili moji otcovia. 4 Áno, neposlúchal som tvoje prikázania. Vydal si nás za korisť do zajatia a napospas smrti a urobil si nás terčom posmechu a urážok pre všetky pohanské národy, medzi ktoré si nás rozptýlil. 5 Správne sú i teraz tvoje súdy, ktorými si ma zasiahol za moje hriechy. Sú to súdy spravodlivé, lebo sme neplnili tvoje prikázania a nechodili sme pred tebou v pravde. 6 Urob teda so mnou, ako uznáš za vhodné. Rozkáž odňať mi ducha, aby som bol vzatý z povrchu zeme a stal sa zemou. Veď pre mňa je lepšie umrieť ako žiť, lebo som počul urážlivé klamstvá a prežívam veľký zármutok. Pane, rozkáž, aby som bol zbavený tejto tiesne. Prepusť ma na miesto, ktoré je večné. Pane, neodvracaj svoju tvár odo mňa. Lepšie je pre mňa umrieť ako zaživa zakusovať veľkú tieseň a počúvať hanlivé reči.“3,6 1Krľ 19,4; Jób 3,21; 7,15; Koh 12,5; Ez 26,20; Jon 4,3

  Súženie Sáry a jej modlitba

  7 V ten istý deň Sára, dcéra Raguela, obyvateľa médskych Ekbatán, počula potupné reči od jednej z otcových slúžok,3,7 Tob 6,14 8 lebo bola sedem ráz vydatá, ale démon Asmodaj všetkých siedmich mužov zahubil, prv než k nej vošli do spálne. Slúžka jej povedala: „Ty odstraňuješ svojich mužov. Pozri, už si bola vydatá za siedmich mužov a ani po jednom nemáš meno. 9 Prečo nás biješ za to, že tvoji muži umreli? Choď za nimi! Nech nikdy v živote neuvidíme tvojho syna ani dcéru!“ 10 V ten deň sa Sára veľmi zarmútila. Plačúc vyšla do izby svojho otca na poschodí a chcela sa obesiť. Ešte však premýšľala a hovorila si: „Len aby som neurobila hanbu svojmu otcovi. Veď by mu povedali: ‚Jedinú dcéru si mal, miloval si ju a ona sa ti z nešťastia obesila!‘ Tým by som priviedla svojho staručkého otca v žiali do podsvetia. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale budem prosiť Pána, aby som umrela a už nikdy v živote nepočula urážky.“ 11 V tej chvíli vystrela ruky k oknu a takto sa modlila: „Požehnaný si, milosrdný Bože, a požehnané je tvoje meno naveky. Nech ti naveky dobrorečia všetky tvoje diela.3,11 Ezd 9,5; Dan 6,11; Jdt 13,17 12 A teraz svoju tvár a oči obraciam k tebe. 13 Rozkáž, aby som bola vzatá zo zeme a už nikdy nepočula urážky. 14 Pane, ty vieš, že som čistá od akejkoľvek nečistoty s mužom. 15 Nepoškvrnila som ani svoje meno, ani meno svojho otca v krajine, kde som v zajatí. Som jediná dcéra svojho otca a on nemá dieťa, čo by po ňom dedilo. Nablízku nežije ani jeho brat, ani príbuzný, aby som sa raz mohla stať jeho ženou. Už siedmi mi zahynuli. Načo mám ešte žiť? No ak ma nechceš usmrtiť, vypočuj ma! Pane, nech ma už neurážajú!“3,15 Tob 6,12

  Vypočutie modlitieb

  16 V tej chvíli bola pred Božou velebou vypočutá modlitba obidvoch. 17 Bol poslaný Rafael, aby oboch uzdravil: aby odstránil beľmo z Tobiho očí, aby očami uvidel Božie svetlo a aby Sáru, Raguelovu dcéru, dal za ženu Tobiho synovi Tobiášovi a oslobodil ju od zlého démona Asmodaja. Tobiášovi bolo totiž určené, že ju dostane pred všetkými, ktorí si ju chceli vziať. Vtedy sa vrátil Tobi z nádvoria do svojho domu a aj Raguelova dcéra Sára zišla z hornej izby.3,17 Tob 12,15
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)