Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Rafael u Tobiho

  1 Vtedy Tobiáš odpovedal svojmu otcovi Tobimu: „Otec, urobím všetko, čo si mi prikázal. 2 Ale ako budem môcť prevziať striebro od toho človeka? Veď ma nepozná a ja nepoznám jeho. Aké znamenie mu mám dať, aby ma poznal, aby mi uveril a aby mi to striebro vydal? Okrem toho nepoznám cestu do Médska, ako sa ta dostanem.“ 3 Vtedy odpovedal Tobi svojmu synovi Tobiášovi: „Napísali sme potvrdenie, ktoré sme vlastnoručne podpísali — on i ja. Rozdelil som ho na dvoje a každý sme si vzali jednu časť; položil som ju k striebru. Hľa, je to už dvadsať rokov, čo som si to striebro uložil. Teraz, syn môj, nájdi si spoľahlivého človeka, ktorý pôjde s tebou. Budeme ho platiť celý čas, kým sa nevrátiš. Prevezmi od Gabaela to striebro.“ 4 Tobiáš sa vybral hľadať človeka, ktorý s ním pôjde do Médska a ktorý pozná cestu. Odrazu videl stáť pred sebou Rafaela, anjela, ale on nevedel, že je to Boží anjel.5,4 Heb 13,2 5 Rafael sa ho spýtal: „Odkiaľ si, mladý muž?“ Tobiáš odpovedal: „Som zo synov Izraela, spomedzi tvojich bratov, a prišiel som sem za prácou.“ A pokračoval: „Poznáš cestu do Médska?“ 6 Povedal mu: „Áno. Mnoho ráz som tam už bol a zo skúsenosti dobre poznám všetky cesty. Často som cestoval do Médska a býval som u nášho brata Gabaela, ktorý žije v médskych Ragách. Do Rág sú to plné dva dni cesty z Ekbatán, pretože ležia v horách.“ 7 Tobiáš mu povedal: „Počkaj ma, mladý muž, kým to pôjdem oznámiť otcovi. Lebo potrebujem, aby si išiel so mnou. Zaplatím ti za to.“ 8 Povedal mu: „Počkám, ale dlho sa nezdržuj.“ 9 Keď Tobiáš vošiel do domu, oznámil to svojmu otcovi Tobimu: „Počúvaj. Našiel som človeka z našich bratov Izraelitov.“ Otec mu povedal: „Zavolaj mi toho človeka, aby som zistil, z akého je rodu, z akého kmeňa a či je dosť spoľahlivý, aby ťa sprevádzal, syn môj.“ 10 Tobiáš vyšiel von a zavolal ho: „Mladý muž! Môj otec ťa volá.“ Rafael vošiel dnu a Tobi ho pozdravil ako prvý. On odpovedal: „Želám ti veľa radosti.“ Tobi mu povedal: „Z čohože ja môžem mať ešte radosť? Som človek, ktorému neslúžia oči. Nevidím Božie svetlo, ale ležím v tme ako mŕtvi, ktorí už nikdy neuzrú svetlo. Hoci žijem, som medzi mŕtvymi. Počujem hlas ľudí, ale ich nevidím.“ Rafael mu povedal: „Vzchop sa! Čoskoro ťa Boh uzdraví. Vzchop sa!“ Nato mu Tobi povedal: „Môj syn Tobiáš chce ísť do Médska. Budeš môcť ísť s ním a doviesť ho ta? Zaplatím ti za to, brat môj.“ Rafael mu odpovedal: „Budem môcť ísť s ním. Ja poznám všetky cesty. Často som cestoval do Médska a poznám všetky roviny i vrchy v ňom. Poznám všetky cesty v Médsku.“5,10 Tob 5,21 11 Tobi sa ho opýtal: „Brat, z ktorého rodu a z ktorého kmeňa pochádzaš? Povedz mi to, brat môj.“ 12 Povedal mu: „Načo potrebuješ poznať kmeň?“ Tobi odpovedal: „Brat, chcem poznať pravdu, čí syn si a aké je tvoje meno.“5,12 Sdc 13,18 13 A on povedal: „Som Azariáš, syn veľkého Ananiáša5,13 Hebr. Azarja = Pán pomohol; Chananja = Pán sa zľutoval. spomedzi tvojich bratov.“ 14 Tobi mu povedal: „Vitaj a buď zdravý, brat môj. A nezazlievaj mi, brat môj, že som chcel poznať pravdu i tvoj rod. Ty si môj brat z dobrého a váženého rodu. Poznal som totiž Ananiáša i Nátana, dvoch synov veľkého Semeja. Oni so mnou putovali do Jeruzalema a klaňali sa tam spolu so mnou. A nezablúdili. Tvoji bratia sú dobrí ľudia a ty si z dobrého koreňa. Buď srdečne vítaný.“ 15 A dodal: „Dám ti drachmu ako dennú mzdu a všetko, čo budeš potrebovať spolu s mojím synom. 16 Choď teda s mojím synom a k mzde ti ešte pridám.“ 17 Rafael mu povedal: „Pôjdem s ním. Neboj sa. Zdraví odídeme a zdraví sa vrátime k tebe, lebo táto cesta je bezpečná.“ Tobi mu povedal: „Buď požehnaný, brat môj!“ Potom zavolal svojho syna a povedal mu: „Syn môj, priprav si veci na cestu a odíď so svojím bratom. Kiež vás tam Boh, ktorý je v nebi, ochraňuje a kiež vás vráti ku mne v zdraví. Jeho anjel kiež vás sprevádza svojou ochranou, syn môj.“ Tobiáš pobozkal otca i matku, vyšiel von a vydal sa na cestu. Tobi mu povedal: „Choď v zdraví!“5,17 Gn 24,7.40; Ex 23,20

  Starosť matky o Tobiáša

  18 Tu sa jeho matka rozplakala a povedala Tobimu: „Prečo si poslal preč toto moje dieťa? Nie je vari on ako palica na oporu našich rúk, keď vchádza a vychádza pred nami5,18 Ide o ustálený hebr. zvrat, ktorý tu znamená: Vo všetkom nám pomáha.? 19 Netreba sa hnať za striebrom. Nech nám je ako smeti, keď ide o nášho syna! 20 Stačí nám žiť s tým, čo nám Pán dal.“ 21 Tobi jej povedal: „Netráp sa. Naše dieťa odíde v zdraví a v zdraví sa k nám vráti. Tvoje oči ho uvidia v deň, keď k tebe príde zdravý.5,21 Tob 4,21; 5,10; 6,18; 8,21; 10,6 22 Netráp sa, neboj sa o nich. Veď dobrý anjel pôjde s ním a jeho cesta bude úspešná. Vráti sa zdravý.“ 23 Vtedy prestala plakať.
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)