Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Pri rieke Tigris

  1 Chlapec teda odišiel a anjel s ním. Aj pes odišiel s nimi a bežal popri nich. Tak kráčali obaja. Keď ich zastihla prvá noc, utáborili sa pri rieke Tigris. 2 Chlapec zostúpil do rieky Tigris, aby si umyl nohy. Vtedy sa z vody vyhodila veľká ryba a chcela chlapcovi odhryznúť z nohy. Ten vykríkol. 3 No anjel chlapcovi povedal: „Chyť tú rybu a pevne ju drž!“ Chlapec sa zmocnil ryby a vyniesol ju na zem. 4 Anjel mu povedal: „Rozrež rybu, vyber z nej žlč, srdce a pečeň a nechaj si ich pri sebe. Ostatné vnútornosti odhoď. Žlč, srdce a pečeň z nej sú totiž užitočné ako liek.“ 5 Chlapec rybu vypitval a žlč, srdce a pečeň dal nabok. Potom časť ryby upiekol a zjedol, druhú časť zasolil a odložil. 6 Obaja putovali spolu ďalej, kým sa nepriblížili k Médsku. 7 Vtedy sa chlapec opýtal anjela: „Brat Azariáš, aký liek obsahuje srdce, rybia pečeň a žlč?“ 8 On mu odpovedal: „Pokiaľ ide o srdce a pečeň ryby, spáľ ich na dym pred mužom alebo ženou, ktorých sužuje démon alebo zlý duch, a všetko to trápenie od nich ujde, takže už navždy ostanú bez neho. 9 Čo sa týka žlče, tou treba potrieť oči človeka, ktorý má na nich beľmo a potom na oči s beľmom dýchnuť a ozdravejú.“

  Vyhliadky na manželstvo so Sárou

  10 Keď prišli do Médska a blížili sa k Ekbatanám, 11 prihovoril sa Rafael chlapcovi: „Tobiáš, brat môj!“ On mu odpovedal: „Tu som.“ Povedal mu: „Túto noc máme prenocovať u Raguela. Je to tvoj príbuzný. Má dcéru, volá sa Sára. 12 Okrem Sáry nemá už ani syna, ani dcéru. Ty si pre ňu v príbuzenstve medzi všetkými ľuďmi ten najbližší, ktorý ju môže získať. Prislúcha ti aj právo zdediť majetok jej otca. Je to náramne rozumné, smelé a krásne dievča; aj jej otec je ušľachtilý.“6,12 Nm 27,1-11; 36,1-13; Tob 3,15 13 Potom povedal: „Máš právo vziať si ju za ženu. Teraz ma však počúvaj, brat môj. Túto noc budem o dievčati hovoriť s otcom, aby sme ju dostali ako nevestu pre teba. Keď sa vrátime z Rág, vystrojíme svadbu. Viem, že Raguel ti ju nebude môcť odoprieť ani ju zasnúbiť s iným, lebo inak by sa podľa ustanovenia Mojžišovej knihy smrteľne previnil. Veď vie, že ty máš pred každým iným mužom dedičské právo vziať si ju za ženu. Teraz ma počuj, brat môj. Túto noc budeme hovoriť s otcom o dievčati a zasnúbime ti ju. Keď sa budeme vracať z Rág, vezmeme ju so sebou a odvedieme ju do tvojho domu.“6,13 Nm 36,1-12; Dt 7,3n 14 Vtedy Tobiáš povedal Rafaelovi: „Brat Azariáš, dopočul som sa, že to dievča dali už siedmim mužom a tí umreli v noci v svadobnej izbe; umreli, keď k nej vchádzali. Niektorí hovorili, že ich zabil démon. 15 Preto sa bojím. Lebo jej démon neublíži, ale toho, kto by sa chcel k nej priblížiť, zabíja. Ja som jediný syn svojho otca, a tak sa teraz bojím, aby som neumrel a nepriviedol tak otca a matku do hrobu od žiaľu za mnou. Veď nemajú iného syna, ktorý by ich pochoval.“ 16 Anjel mu povedal: „Nepamätáš sa na slová svojho otca, ako ti prikazoval, aby si si vzal manželku z domu svojho otca? Teraz ma počúvaj, brat môj. Z toho démona si nerob starosti. Vezmi si ju, lebo viem, že túto noc ti bude daná za manželku. 17 Len čo vstúpiš do svadobnej izby, vezmi kúsok pečene z ryby a srdce a polož to na žeravú pahrebu z kadidelnice. Vystúpi pach, démon ho zacíti a ujde a už nikdy viac sa pri nej neobjaví. 18 Keď budeš chcieť k nej vojsť, najprv obaja vstaňte a pomodlite sa, proste nebeského Pána, aby sa zľutoval nad vami a zachránil vás. Neboj sa, lebo ona ti bola určená už pred vekmi a ty ju zachrániš. Pôjde s tebou a predpokladám, že s ňou budeš mať deti. Budú ti ako bratia. Netráp sa teda.“ 19 Keď Tobiáš počul tieto Rafaelove slová a aj to, že Sára je jeho sestrou z potomkov jeho otcovského domu, veľmi si ju zamiloval a prilipol k nej celým srdcom.
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)