Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Príchod k Raguelovi

  1 Keď prišli do Ekbatán, Tobiáš povedal: „Brat Azariáš, zaveď ma priamo k nášmu bratovi Raguelovi.“ On ho teda zaviedol do Raguelovho domu. Raguela našli sedieť pri bráne do dvora. Pozdravili ho ako prví a on im odpovedal: „Srdečne vás pozdravujem, bratia. Dobre, že ste došli v zdraví, vítam vás.“ A voviedol ich do svojho domu. 2 Svojej manželke Edne povedal: „Ako sa len tento mladík ponáša na môjho brata Tobiho!“ 3 Edna sa ich spýtala: „Odkiaľ ste, bratia?“ Povedali jej: „Sme zo synov Naftaliho, zajatcov žijúcich v Ninive.“7,3 Tob 1,4 4 Vtedy sa ich opýtala: „Poznáte nášho brata Tobiho?“ Oni jej odpovedali: „Poznáme ho.“ 5 Opýtala sa: „Je zdravý?“ Odpovedali: „Žije a je zdravý.“ A Tobiáš dodal: „Je to môj otec.“ 6 Nato Raguel vyskočil a pobozkal ho. Rozplakal sa a hovoril: „Buď požehnaný, syn vznešeného a dobrého otca. Aké veľké nešťastie ho stihlo, že oslepol taký spravodlivý muž, ktorý konal skutky milosrdenstva.“ Potom sa hodil okolo krku svojho brata Tobiáša a plakal. 7 Rozplakala sa nad ním i jeho žena Edna a takisto plakala aj Sára, ich dcéra. 8 Potom Raguel zabil barana zo stáda oviec a pripravil im vrelé privítanie.

  Sára, žena pre Tobiáša

  9 Keď sa okúpali a umyli, zasadli k stolu. Vtedy povedal Tobiáš Rafaelovi: „Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal za manželku moju sestru Sáru.“ 10 Raguel počul tú reč a povedal chlapcovi: „Jedz, pi a cíť sa dnes večer dobre! Veď okrem teba, brat môj, niet človeka, ktorému by prislúchalo vziať si moju dcéru Sáru za ženu. Lebo ani ja nemám právo dať ju inému mužovi okrem teba, veď ty si mi najbližší. Jednako ti musím otvorene povedať pravdu, chlapče. 11 Dal som ju už siedmim mužom spomedzi našich bratov, ale všetci umreli tej noci, keď k nej vchádzali. Teraz však, chlapče, jedz a pi! Pán vám bude pomáhať.“7,11 Tob 3,7 12 Tobiáš odpovedal: „Nebudem už nič jesť ani piť, kým nesplníš to, o čo ťa žiadam.“ Raguel mu povedal: „Urobím to. Dám ti ju podľa ustanovenia Mojžišovej knihy. Nebo rozhodlo, aby si ju dostal ty. Odveď si svoju sestru — odteraz ty si jej brat a ona ti je sestrou. Je tvoja oddnes navždy. Pán, ktorý je v nebi, vám pomôže, aby ste tejto noci vykročili na šťastnú cestu, chlapče, a obdarí vás zľutovaním a pokojom.“7,12 Gn 24,33; Nm 36,8; Tob 6,12 13 Raguel zavolal svoju dcéru Sáru a ona prišla k nemu. Chytil ju za ruku a odovzdal ju Tobiášovi so slovami: „Vezmi si ju podľa zákona a podľa nariadenia zapísaného v Mojžišovej knihe, ktorá ti ju dáva za ženu. Vezmi si ju a odveď v zdraví k svojmu otcovi. A kiež vás nebeský Boh vedie po cestách pokoja.“ 14 Potom privolal jej matku a rozkázal priniesť veci na písanie. Spísal svadobnú zmluvu, že mu ju dáva za ženu podľa prikázania Mojžišovho zákona. Až potom začali jesť a piť. 15 Potom zavolal Raguel svoju manželku Ednu a povedal jej: „Sestra, priprav druhú izbu a voveď ta Sáru.“ 16 Ona šla a ustlala v izbe, ako jej povedal. Voviedla dnu Sáru a plakala nad ňou. Potom si utrela slzy a povedala jej: 17 „Vzchop sa, dcérka! Kiež ti Pán z neba dá radosť namiesto tvojho zármutku. Vzchop sa, dcérka!“ Potom vyšla von.
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)