Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Porážka démona

  1 Keď dojedli a dopili, chceli si ísť ľahnúť. Odviedli mládenca a voviedli ho do izby. 2 Tobiáš si spomenul na Rafaelove slová, vybral si z vrecka, v ktorom ich mal, pečeň a srdce ryby, a položil ich na pahrebu kadidelnice.8,2 Tob 6,4 3 Pach ryby zastavil démona a on sa obrátil na útek do krajov Horného Egypta. Rafael sa však hnal za ním, spútal ho a hneď sa vrátil.8,3 Tob 3,7-9.17 4 Keď rodičia vyšli a zavreli dvere izby, Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre: „Sestra, vstaň, pomodlime sa a poprosme nášho Pána, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás.“ 5 Sára vstala a začali sa modliť a prosiť, aby sa im dostalo záchrany. Tobiáš začal hovoriť: „Požehnaný si, Bože našich otcov, požehnané je tvoje meno vo všetkých pokoleniach až naveky. Nech ti dobrorečia nebesia a celé tvoje tvorstvo po všetky veky.8,5 Ž 148,1 6 Ty si stvoril Adama a stvoril si mu manželku Evu ako pomoc a podporu. Z nich dvoch sa zrodilo ľudské pokolenie. Ty si povedal: ‚Nie je dobré byť človeku samému, urobme mu pomoc, jemu podobnú.‘8,6 Gn 2,8.18 7 Teraz si beriem túto svoju sestru, no nie pre smilstvo, ale z čistého úmyslu. Zľutuj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou, aby sme sa spolu dožili staroby.“ 8 Potom obaja povedali: „Amen, amen!“ 9 A v tú noc sa uložili spať.

  Radosť zo záchrany

  10 Raguel vstal a zavolal si sluhov, aby išli s ním vykopať hrob. Povedal totiž: „Len aby neumrel a nestali sme sa terčom výsmechu a ohovárania.“ 11 Keď vykopali hrob, vošiel Raguel do domu, zavolal si ženu 12 a povedal jej: „Pošli jednu slúžku, nech sa ide pozrieť, či žije. Ak umrel, aby sme ho pochovali tak, že o tom nikto nebude vedieť.“ 13 Poslali slúžku, zapálili svetlo a otvorili dvere. Slúžka vošla a našla ich spolu ležať a spať. 14 Slúžka vyšla a oznámila im, že žije a že sa nestalo nič zlé. 15 Vtedy začali dobrorečiť nebeskému Bohu: „Požehnaný si, Bože, všetkým čistým požehnaním nech ti dobrorečia po všetky veky. 16 Požehnaný si, že si ma potešil. Nestalo sa, čoho som sa obával, ale zaobchádzal si s nami podľa svojho hojného milosrdenstva. 17 Požehnaný si, že si sa zmiloval nad dvoma jedináčikmi. Preukáž im, Vládca, milosrdenstvo a spásu. Sprevádzaj ich životom v radosti a milosti až do konca.“ 18 Potom Raguel rozkázal sluhom, aby ešte pred úsvitom zasypali hrob.

  Svadba

  19 Žene povedal, aby napiekla mnoho chleba. Sám išiel k stádu a vyviedol dva voly a štyri barany a rozkázal ich zabiť. Začali chystať hostinu. 20 Zavolal si Tobiáša a povedal mu: „Štrnásť dní sa odtiaľto ani nepohneš, zostaneš tu, budeš u mňa jesť a piť a potešovať utrápenú dušu mojej dcéry. 21 Potom si však odtiaľto vezmi polovicu môjho majetku a zdravý sa vráť k svojmu otcovi. Druhá polovica bude vaša, keď umriem ja a moja manželka. Len odvahu, syn môj! Ja som ti otcom a Edna ti je matkou. My sme s tebou i s tvojou sestrou odteraz až navždy. Len odvahu, syn môj!“8,21 Tob 5,21
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)