Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Zjavenie Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  1 Zatrúbil piaty anjel: videl som padajúcu hviezdu z neba na zem. Dostala kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti.9,1 Zj 8,10; 20,1 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký dym akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch.9,2 Gn 19,28; Joel 3,3 3 Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny.9,3 Ex 10,14.15; Múd 16,9 4 Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.9,4 Ez 9,4; Zj 7,3 5 Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. 6 V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie.9,6 Jób 3,21; Jer 8,3; Zj 6,16 7 Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.9,7 Joel 2,4 8 Vlasy mali podobné ženským vlasom a ich zuby boli sťa zuby levov.9,8 Joel 1,6 9 Mali akoby železné panciere a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. 10 Chvosty mali ako škorpióny a v nich žihadlá. Vo svojich chvostoch mali moc, aby nimi päť mesiacov škodili ľuďom.9,10 Zj 9,3 11 Nad sebou mali kráľa, anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky Apollyón9,11 T. j. Zhubca..9,11 Zj 20,3 12 Prvé beda prešlo. Hľa, po ňom prichádzajú ešte dve ďalšie!9,12 Zj 11,14 13 Zatrúbil šiesty anjel: zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom, som počul hlas, ktorý9,13 Zj 8,3 14 hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Rozviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat!“9,14 Zj 7,1; 16,12 15 Tu boli rozviazaní štyria anjeli, pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pozabíjali tretinu ľudí. 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíc myriád9,16 T. j. dvesto miliónov (20 000 × 10 000).. Počul som ich počet. 17 Vo videní som videl kone a jazdcov na nich: mali ohnivočervené, hyacintové a sírovožlté panciere, hlavy koní boli sťa hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. 18 Týmito tromi ranami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vychádzali z ich tlám, bola pozabíjaná tretina ľudí.9,18 Gn 19,24; Dt 29,22; Ž 11,6; Ez 38,22 19 Moc koní je totiž v ich tlamách a chvostoch, lebo ich chvosty sú podobné hadom a hlavy tých hadov zraňujú. 20 No ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, sa nekajali z výtvorov svojich rúk a neprestali sa klaňať démonom, ani zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.9,20 Lv 17,7; Dt 32,17; Ž 115,4; 135,15-17; Dan 5,23; Rim 1,23; 1Kor 10,20 21 A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie9,21 T. j. miešanie jedov., ani za smilstvo, ani za krádeže.9,21 2Krľ 9,22; Iz 47,12; Jer 7,9
 • Zjavenie Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)