Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Samuel pomazal Saula za kráľa

  1 Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom a vylial mu ho na hlavu; pobozkal ho a riekol: Ajhľa, pomazal ťa Hospodin za knieža nad svojím dedičstvom. 2 Keď pôjdeš odo mňa, pri hrobe Ráchel na území Benjamínovom v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia, že sa našli oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa o vás hovoriac: Čo mám urobiť pre svojho syna? 3 Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretnú sa s tebou traja mužovia, vystupujúci k Bohu do Bételu. Jeden ponesie tri kozliatka, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. 4 Keď ťa pozdravia, dajú ti dva chleby, prijmi ich z ich ruky. 5 Potom prídeš na vŕšok Boží, kde je stráž Filištíncov. Keď vstúpiš do mesta, stretne sa s tebou skupina prorokov zostupujúcich z výšiny; pred sebou budú mať harfu, bubon, píšťalu i citaru a budú v prorockom vytržení. 6 Vtedy ťa prenikne Duch Hospodinov, budeš prorokovať s nimi a premeníš sa na iného muža. 7 Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. 8 Zostúpiš predo mnou do Gilgálu, a ja zostúpim k tebe, aby som obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. Sedem dní budeš čakať, kým prídem k tebe, a potom ti oznámim, čo máš robiť. 9 Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné, a toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia. 10 Keď došli na vŕšok, ajhľa, skupina prorokov išla oproti nim. Prenikol ho Duch Boží, a on bol s nimi v prorockom vytržení. 11 Všetci, ktorí ho predtým poznali, videli, že prorokuje s prorokmi; vtedy ľud hovoril medzi sebou: Čo sa to stalo Kíšovmu synovi? Či je aj Saul medzi prorokmi? 12 Niekto tam povedal: Ktože je ich otcom? Preto sa stalo príslovím: Či je aj Saul medzi prorokmi? 13 Keď mu prešlo prorocké vytrženie, prišiel na výšinu. 14 Vtedy Saulov strýko povedal jemu a jeho sluhovi: Kde ste chodili? Odpovedal: Hľadali sme oslice, a keď sme videli, že ich nieto, prišli sme k Samuelovi. 15 Nato povedal strýko Saulovi: Povedz mi, čo vám vravel Samuel. 16 Saul odpovedal strýkovi: Oznámil nám naisto, že sa oslice našli. Ale nespomenul mu nič z toho, čo Samuel hovoril o kraľovaní.

  Saul určený za kráľa

  17 Potom Samuel zvolal ľud k Hospodinovi do Micpy. 18 A prehovoril k Izraelcom: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vytrhol som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19 Ale vy ste dnes zavrhli svojho Boha, ktorý vás sám vyslobodil zo všetkých vašich bied a súžení, a povedali ste: Nie; ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Hospodina. Podľa svojich kmeňov a po tisícoch. 20 Keď Samuel dal predstúpiť všetkým kmeňom izraelským, lós padol na kmeň Benjamín. 21 Potom kázal predstupovať kmeňu Benjamín po jeho čeľadiach a lós padol na čeľaď Matrího. Takto padol lós na Saula, syna Kíšovho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. 22 Preto sa znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž. Hospodin riekol: Ajhľa, skryl sa medzi batožinou. 23 Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ; keď sa postavil medzi ľud, o hlavu ho prevyšoval. 24 Vtedy Samuel povedal celému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Lebo nieto mu podobného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! 25 Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hospodinom. Potom Samuel rozpustil všetok ľud, každého domov. 26 Saul odišiel domov, do Gibey. Sprevádzali ho z vojska tí, ktorých srdca sa dotkol Boh. 27 Ale naničhodníci vraveli: Čože nám tento pomôže? A pohrdli ním, ani dar mu nepriniesli. On však akoby nebol počul.
 • Prvá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)