Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Saul chce zabiť Dávida

  1 Saul povedal svojmu synovi Jonatánovi a všetkým služobníkom, že Dávida treba zabiť; ale Saulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád. 2 Jonatán oznámil Dávidovi: Môj otec Saul ťa chce zabiť, preto ťa prosím, maj sa ráno na pozore, sadni si do úkrytu a schovaj sa. 3 Ja však vyjdem a postavím sa vedľa svojho otca na poli, kde budeš, a budem so svojím otcom hovoriť o tebe; ak niečo zbadám, oznámim ti. 4 Jonatán hovoril svojmu otcovi Saulovi o Dávidovi dobre. Povedal mu: Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprehrešil proti tebe, ba jeho skutky sú pre teba veľmi prospešné. 5 Veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištínca; vtedy Hospodin spôsobil veľké vyslobodenie celému Izraelu. Ty si to videl a tešil si sa. Prečo teda hrešíš proti nevinnej krvi a chceš Dávida bez príčiny zabiť? 6 Saul vypočul Jonatánove slová. Saul prisahal: Akože žije Hospodin, nedám ho zabiť! 7 Potom Jonatán zavolal Dávida a oznámil mu všetky tie slová. Nato Jonatán uviedol Dávida k Saulovi; a bol u neho ako predtým. 8 Keď znovu vypukla vojna, vyšiel Dávid a bojoval proti Filištíncom. Spôsobil im veľkú porážku, takže utiekli pred ním. 9 Vtom zlý duch od Hospodina napadol Saula, ktorý sedel vo svojom dome s kopijou v ruke. Zatiaľ Dávid preberal rukou na strunách. 10 Vtedy Saul chcel pribodnúť Dávida kopijou ku stene, ale ten sa uhol, takže Saul vrazil kopiju do steny. Dávid v tú noc utiekol a zachránil sa.

  Dávidov útek

  11 Potom Saul poslal poslov do domu Dávidovho, aby ho vystriehli a ráno zabili. Ale jeho žena Míkal to oznámila Dávidovi: Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy. 12 Preto Míkal spustila Dávida oblokom, a ten odišiel, utiekol; vtedy sa zachránil. 13 Potom vzala Míkal sošku domáceho bôžika, uložila ju do postele, ku hlave jej položila sieť z kozej srsti a prikryla ju rúchom. 14 Keď Saul poslal poslov, aby zajali Dávida, povedala: Chorý je! 15 Ale Saul vrátil poslov, aby obzreli Dávida, a povedal: Prineste ho s posteľou ku mne, nech ho zabijem. 16 Keď poslovia prišli, ajhľa, soška ležala na posteli a pri jej hlave bola sieť z kozej srsti. 17 Vtedy Saul dohováral Míkal: Prečo si ma takto podviedla? Pustila si môjho nepriateľa, a ten ušiel. Míkal odpovedala Saulovi: Povedal mi: Pusť ma, inak ťa zabijem! 18 Tak Dávid utiekol a zachránil sa. Prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všetko, čo mu urobil Saul. Nato odišiel so Samuelom a bývali v Nájóte. 19 No Saulovi to oznámili a povedali mu: Hľa, Dávid je v Nájóte pri Ráme. 20 Saul vyslal poslov zajať Dávida; ale tí videli skupinu prorokov vo vytržení a Samuela na ich čele; keď zostúpil Duch Boží na Saulových poslov, upadli aj oni do vytrženia. 21 Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov, a aj tí upadli do vytrženia. Potom Saul poslal tretích poslov, a aj tí upadli do vytrženia. 22 Sám odišiel do Rámy a prišiel až k veľkej studni v Seku. Spytoval sa: Kde je Samuel a Dávid? Povedali mu: Sú v Nájóte pri Ráme. 23 Šiel teda do Nájótu pri Ráme, a i na neho zostúpil Duch Boží a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do Nájótu pri Ráme. 24 Aj on si vyzliekol šaty a bol vo vytržení pred Samuelom. Ležal nahý celý deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva: Či je Saul medzi prorokmi?
 • Prvá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)