Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Chvála múdrosti

  1 Múdrosť bude chváliť sama seba a bude sa honosiť uprostred svojho ľudu. 2 V zhromaždení Najvyššieho otvorí svoje ústa a bude sa honosiť pred jeho mocnými zástupmi: 3 Ja som vyšla z úst Najvyššieho a ako opar som zahalila zem. 4 Ja som sa usídlila na výsostiach a môj trón je na oblačnom stĺpe. 5 Sama som premerala klenbu neba a pochodila som hlbiny priepastí. 6 Získala som vládu nad vlnami mora i nad celou zemou, nad každým národom a kmeňom. 7 U týchto všetkých som hľadala miesto, kde sa zastavím, v dedičstve koho sa usadím. 8 Vtedy mi prikázal Stvoriteľ vesmíru, ten, čo ma stvoril a našiel miesto pre môj stan, povedal: Usídli sa v Jákobovi a v Izraelovi maj dedičný podiel. 9 Pán ma stvoril pred začiatkom vekov, neprestanem trvať naveky. 10 Slúžila som v jeho prítomnosti vo svätom stane, a tak som sa pevne usadila na Sione. 11 Dal mi spočinúť v meste, ktoré miloval ako mňa, v Jeruzaleme je moja moc. 12 Zapustila som korene v slávnom ľude, v Pánovom podiele, v jeho dedičstve. 13 Bola som vyvýšená ako céder na Libanone a ako cyprus v pohorí Chermónu. 14 Vyrástla som do výšky ako palma v Én-Gedi, ako ružový sad v Jerichu, ako nádherná oliva na rovine a ako platan som bola vyvýšená. 15 Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam, šírim vôňu ako ušľachtilá myrha, ako galban, ónyx a staktéa, ako dych tymianu v stane. 16 Ako terebinta som rozprestrela svoje konáre a moje vetvy sú nádherné a utešené. 17 Som ako vinič, ktorý pôvabne pučí, a moje kvety vydávajú krásne a bohaté plody. 18 Som matka krásnej lásky, bázne, poznania a svätej nádeje; do daru ma dostali všetky moje deti, som tu vždy pre tých, ktorých on nazýva svojimi. Var. – v. 18. 19 Pristúpte ku mne vy, čo túžite po mne, nasýťte sa mojimi plodmi. 20 Lebo pomyslenie na mňa je sladšie ako med a moje dedičstvo je hodno viac ako plást medu. 21 Tí, čo ma jedia, ešte budú hladní, a tí, čo ma pijú, ešte budú smädní. 22 Ten, kto ma poslúcha, nebude zahanbený, a tí, čo sa mnou zaoberajú, nebudú hrešiť.

  Požehnanie Božieho zákona

  23 Toto všetko je kniha zmluvy Boha, Najvyššieho, zákon, ktorý nám uložil Mojžiš ako dedičstvo pre Jákobove zhromaždenia. 24 Neprestaňte sa upevňovať v Pánovi, primknite sa k nemu, aby vás posilnil, Pán, Všemohúci, on jediný je Boh, okrem neho niet záchrancu. Var. – v. 24. 25 Zákon oplýva múdrosťou ako rieka Píšon, ako Tigris na jar. 26 Preteká rozumnosťou ako Eufrat, ako Jordán v dňoch žatvy. 27 Vyžaruje poučenie ako svetlo V starom sýr. preklade Níl, je ako rieka Gichón v dňoch oberačiek. 28 Prvý človek ju nedokázal úplne poznať a ani posledný nebude schopný ju preskúmať. 29 Lebo jej myslenie siaha ďalej než šíre more a jej zámer siaha hlbšie ako veľká priepasť. 30 Ja som ako jarok odrazený z rieky, vyšla som z nej ako prívod vody do rajskej záhrady. 31 Povedala som: Napojím svoju záhradu a zavlažím svoje hriadky; a hľa, môj jarok sa zmenil na rieku a moja rieka sa stala morom. 32 Tak budem svojou náukou svietiť ako ranná zora a rozhlásim tie veci doďaleka. 33 Aj naďalej budem vylievať poučenie ako proroctvo a zanechám ho pre večné pokolenia. 34 Pozrite, že som sa nenamáhala sama pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú múdrosť.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  Candle biblický atlas

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)