Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Zvelebovať budem Hospodina v každom čase

  1 Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.34,1 Dve slová žalmu, presvedčte sa (v. 9) a budem sa chváliť (v. 3), ho viažu na 1Sam 21,14 a kráľa Achíša.34,1 1Sam 21,14-16 (alef) 2 Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť.34,2 Ž 9,2-3 (bét) 3 Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.34,3 Jer 9,24 (gimel) 4 Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! (dalet) 5 Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz.34,5 Ž 3,5 (hé) 6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria.34,6 Iz 60,5 (zajin) 7 Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.34,7 Ž 69,34 (chét) 8 Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich.34,8 Gn 32,2-3; Ex 14,19; 2Krľ 6,17; Ž 91,11; Zach 9,8 (tét) 9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu.34,9 Ž 2,12; 1Pt 2,3 (jód) 10 Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba.34,10 Ž 37,19; 107,9; 111,5 (kaf) 11 Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať.34,11 Lk 1,53 (lamed) 12 Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! 34,12 Ž 66,16 (mém) 13 Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro?34,13-17 1Pt 3,10-12 (nún) 14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami,34,14 Ž 39,2; 141,3; Prís 4,24; 13,3; Mt 12,36; Jk 3,5-10 (samech) 15 odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!34,15 Jób 28,28; Ž 37,27; Am 5,15 (ajin) 16 Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.34,16 Ž 33,18 (pé) 17 Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme.34,17 Dt 4,25; Prís 10,7 (cadé) 18 Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.34,18 Ž 10,17 (kóf) 19 Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.34,19 Ž 51,19 (réš) 20 Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí.34,20 Jób 5,19; Jn 16,33 (šín) 21 Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí.34,21 Ex 12,46; Jn 19,33.36 (tav) 22 Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pykať. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.34,23 Ž 37,33
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)