Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Le Devleskero čačipnaskero sudos

  1 Tu manušeja, sudzines avren? Te ada keres, našči tut ňisoha ospravedlňineha, kaj te ko sal. Bo te tu sudzines avren a paľis keres ola veci so the on, korkoro tut sudzines. 2 Amen džanas, hoj o Del sudzinel čačipnaha ole manušen, so keren kajse veci. 3 Tu manušeja, sudzines avre manušen vaš oda, so keren a the tu oda keres? Gondoľines tuke, hoj tu denašeha le Devleskere sudostar? 4 So, tu tele dikhes le Devleskero baro lačhipen, avriľikeriben the zľikeriben? Na džanes, hoj le Devleskero lačhipen tut ľidžal kijo pokaňje? 5 Tiro jilo hino baruno the zacato a avke tuke skides e choľi pre oda džives, sar o Del sikavela peskeri choľi a čačipnaha sudzinela savoro. 6 O Del počinela sakoneske, vaš oda, sar kerelas. 7 Ov dela o večno dživipen sakones, ko ľikerelas avri te kerel o lačhipen a džalas pal oda, hoj te dživel furt a te chudel e slava the e pačiv. 8 Ale pre sakoneste, ko na šunelas o čačipen - vaš oda hoj dikhelas ča pre peste a kamelas te kerel o nalačhipen - sikavela peskeri igen bari choľi. 9 O pharipen the e dukh avela pre sakoneste, ko kerel o nalačhipen: ešeb pro Židi a paľis the pro nažidi. 10 Ale sako, ko kerel o lačho, chudela e slava, e pačiv the o smirom: ešeb o Židos a paľis the o nažidos. 11 Bo o Del na sudzinel le manušen pal o muj. 12 Savore, so kerenas bini a nane len o zakonos, bi o zakonos the merena. A savore, so kerenas bini a hin len o zakonos, le zakonostar ena sudzimen. 13 Bo paš o Del nane čačipnaskere ola manuša, so ča šunen o zakonos, ale ola, so les doľikeren. 14 Bo te le nažiden nane zakonos a korkore pestar keren oda, so kamel o zakonos - the te len nane zakonos - korkore peske hine zakonos. 15 On sikaven, hoj oda so kamel o zakonos, hin pisimen andre lengere jile. A takoj the lengero svedomje pre oda sikavel, sar pes andro gondoľišagos obviňinen, abo obraňinen. 16 Avke sar oda phenavas andre miro evaňjelium, hoj andre oda džives o Del sudzinela prekal o Ježiš Kristus ola veci, so o manuša garuven andre.

  O Židi the o zakonos

  17 Ale te pes tu mukes pro zakonos; vičhines tut Židos; lašares tut le Devleha 18 a džanes, so tutar o Del kamel; te sikľos andral o zakonos te prindžarel so hin lačho the nalačho 19 a pačas tuke, hoj sal oda, ko ľidžal le koren; oda ko hin o svetlos olengero, so hine andro kaľipen; 20 oda ko bararel avri le nagoďaveren a sikavel le terne manušen - bo andro zakonos tut hin o čačipen the o prindžaripen: 21 akor soske tu, so avres sikaves, tut korkores na sikaves?

  Tu vakeres, hoj pes te na čorel a tu korkoro čores?

  22 Avrenge phenes, hoj te na keren lubipen a tu korkoro oda keres? Našči avri ačhes o modli, ale čores avri o chramos? 23 Lašares tut le zakonoha, ale oleha, hoj les na šunes, keres ladž le Devleske. 24 Avke sar hin pisimen: “Vaš tumenge o nažidi namište vakeren pro Del.” 25 Te doľikeres o zakonos, akor hin tiro občhinďipen ( tiri obriezka) pro lačho; ale te na doľikeres o zakonos, oda hin avke, sar te šoha ( ňikda) na uľalas občhindo. 26 Te doľikerel o naobčhindo ( naobrezimen) manuš oda, so lestar kamel o zakonos, či les na rachinel o Del avke, sar te uľahas občhindo? 27 A oda manuš, so nane občhindo, ale doľikerel o zakonos, ov sudzinela tut. So the te sal občhindo a hin tut o zakonos, ale na doľikeres les? 28 Bo nane Židos oda manuš, ko avke dičhol avral; aňi o občhinďipen ( e obriezka) nane oda, so dičhol pro ťelos; 29 ale Židos hin oda manuš, so hino počoral občhindo ( obrezimen) andro jilo le Duchostar a na le pisimen zakonostar. Kajse manušes na lašaren o nipi, ale o Del.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)