Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvý list Korinťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Výstraha pred modlárstvom

  1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more,10,1 Ex 13,21; 14,22; Ž 105,39; Múd 19,7-8 2 všetci boli pokrstení10,2 Var. dali sa pokrstiť. v Mojžišovi, v oblaku a v mori,10,2 Ga 3,27 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm10,3 Ex 16,4.35; Dt 8,3 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.10,4 Ex 17,6; Nm 20,7-11; Ž 78,15 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti.10,5 Nm 14,16.23; Ž 78,31; Heb 3,17 6 Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle tak, ako po ňom dychtili oni.10,6 Nm 11,4; Ž 106,14; 1Kor 10,11 7 Ani nebuďte modloslužobníci, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa zabávali.10,7 Ex 32,6 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc.10,8 Nm 25,1.9 9 Ani nechcime skúšať Krista10,9 Var. Pána., ako niektorí z nich skúšali, a hynuli od hadov.10,9 Nm 21,6 10 Ani nereptajte10,10 Var. nereptajme., ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu.10,10 Nm 14,2.36; Heb 3,17; 11,28 11 Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie.10,11 Heb 9,26; 1Pt 4,7 12 A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.10,12 Rim 11,20 13 Skúška10,13 Alt. pokušenie., ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.10,13 Dt 7,9; 1Kor 1,9; 1Tes 5,24; Heb 10,23 14 Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby.10,14 1Jn 5,21 15 Prihováram sa vám ako rozumným: Posúďte sami, čo hovorím. 16 Nie je vari kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme10,16 Alt. dobrorečíme., účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele?10,16 Mt 26,27; Sk 2,42; Rim 12,5; 1Kor 12,27; Ef 4,16; Kol 3,15 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: Azda tí, čo jedia obety, nemajú účasť aj na oltári?10,18 Lv 7,6.15 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo?10,19 1Kor 8,4 20 Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi.10,20 Dt 32,17; Ž 106,37; Bar 4,7; Zj 9,20 21 Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov.10,21 Iz 65,11; Mal 1,7-12; 2Kor 6,15-16 22 Alebo máme vyvolať žiarlivosť Pána? Sme azda silnejší ako on?10,22 Dt 32,21

  Všetko na Božiu slávu!

  23 Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje.10,23 Sir 37,28; 1Kor 6,12; Flp 2,4 24 Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.10,24 Rim 14,2-10; 15,2 25 Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, 26 lebo: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.10,26 Ž 24,1; 50,12 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať.10,27 Lk 10,8 28 Ak vám niekto povie: „Toto bolo obetované modlám!“, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu;10,28 1Kor 8,7 29 nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného?10,29 Rim 14,13 30 Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem?10,30 Rim 14,6; 1Tim 4,4 31 Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.10,31 Kol 3,17 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi,10,32 Rim 14,13 33 ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.10,33 Rim 15,2; 1Kor 9,20-22; 13,5
 • Prvý list Korinťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)