Preklad:
Kniha:
Ľudia v posledných dňoch
1 Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. 2 Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3 neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, 4 zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. 5 Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. 6 Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami, 7 ktoré sa stále učia, a nikdy nemôžu spoznať pravdu. 8 Ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. 9 Ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých dvoch.
Posledné poverenie Timotejovi
10 Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, 11 moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikóniu, Lystre. Koľko prenasledovaní som zniesol! A zo všetkých ma Pán vytrhol. 12 A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. 14 Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené Var. a o čom si pevne presvedčený, veď vieš, od koho si sa to naučil, 15 a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás