Preklad:
Kniha:
Spása pre cudzincov
1 Takto hovorí Hospodin: Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása, už príde, a moja spravodlivosť sa ukáže. 2 Blažený človek, čo tak koná, a ľudský tvor, čo sa toho pridŕža, zachováva deň sobotného odpočinku, neznesväcuje ho, dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom. 4 Preto takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje dni sobotného odpočinku, volia si to, v čom mám záľubu, a pridŕžajú sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. 6 Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú deň sobotného odpočinku, neznesväcujú ho a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 7 aj ich zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Pána, Hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.
Nesvedomití pastieri
9 Všetky poľné a lesné zvieratá, poďte žrať! 10 Všetci strážcovia sú slepí, nechápu, všetci sú nemé psy, nevládzu brechať, blúznia, vylihujú, radi si zdriemnu. 11 Sú to pažravé psy, nevedia sa nasýtiť, sú to pastieri, nevedia chápať. Každý si robí po svojom, všetci bez výnimky idú za svojím ziskom: 12 Poďte, hovoria si, prinesiem víno, opime sa z piva, zajtra bude ako dnes a mnoho sa ešte zvýši.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás