Preklad:
Kniha:
1  Zbormajstrovi. Podľa Machalat Hebr. 1. tanec, 2. choroba. Je to technický výraz aj v Ž 88,1, prekladaný v gr. verziách ako vlastné meno (LXX, aj Vg) alebo do tanca. Dávidov poučný žalm.   2  Blázon si hovorí: Boha niet! Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro.   3  Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha.  
Botekov preklad :
Pre zbormajstra. V chorobe. Báseň. Dávidova.
(Psa 53,1)
Ekumenický preklad :
Zbormajstrovi. Podľa Machalat Hebr. 1. tanec, 2. choroba. Je to technický výraz aj v Ž 88,1, prekladaný v gr. verziách ako vlastné meno (LXX, aj Vg) alebo do tanca. Dávidov poučný žalm.
(Psa 53,1)
Evanjelický preklad :
Pre hudobný prednes. Na strunový nástroj. Vyučujúci žalm Dávidov. Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!
(Psa 53,1)
Katolícky preklad :
Zbormajstrovi. Podľa "Machalat". Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet."
(Psa 53,1)
Roháčkov preklad :
Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Machlat čiže Tambura. Vyučujúci žalm Dávidov.
(Psa 53,1)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás