Preklad:
Kniha:
1  Zbormajstrovi. Podľa Machalat Hebr. 1. tanec, 2. choroba. Je to technický výraz aj v Ž 88,1, prekladaný v gr. verziách ako vlastné meno (LXX, aj Vg) alebo do tanca. Dávidov poučný žalm.   2  Blázon si hovorí: Boha niet! Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro.   3  Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha.   4  Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný.   5  Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, ale Boha nevzývajú?  
Botekov preklad :
Boh sa z neba skláňa k ľuďom, aby videl, či si voľakto múdro počína, či niekto hľadá Boha.
(Psa 53,3)
Ekumenický preklad :
Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha.
(Psa 53,3)
Evanjelický preklad :
Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha.
(Psa 53,3)
Katolícky preklad :
Boh pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.
(Psa 53,3)
Roháčkov preklad :
Bôh pozorujúc hľadel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto rozumný medzi nimi, hľadajúci Boha.
(Psa 53,3)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás