Preklad:
Kniha:
Výrok Hospodina môjmu Pánovi
1 Dávidov žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. 2 Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov! 3 Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď povoláš do boja; v nádhere svätyne ako rosa z lona úsvitu sa objaví tvoje mužstvo Alt. som ťa splodil (LXX, Vg). 4 Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 5 Pán je po tvojej pravici; v deň svojho hnevu rozdrví kráľov. 6 Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. 7 Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vztýči hlavu.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás