Preklad:
Kniha:
Ďakujem Hospodinovi z celého srdca
1 Haleluja! (alef) Ďakujem Hospodinovi z celého srdca (bét) v kruhu úprimných, v zhromaždení. 2 (gimel) Veľké sú skutky Hospodina, (dalet) skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. 3 (hé) Nádherné a velebné je jeho dielo, (vav) jeho spravodlivosť bude trvať navždy. 4 (zajin) Zaistil pamiatku svojim divom; (chét) milostivý a milosrdný je Hospodin. 5 (tét) Dal pokrm tým, čo sa ho boja, (jód) na svoju zmluvu bude večne pamätať. 6 (kaf) Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu: (lamed) a dal mu dedičstvo pohanov. 7 (mém) Pravda a právo sú diela jeho rúk, (nún) všetky jeho príkazy sú spoľahlivé. 8 (samech) Pevné sú na večné veky, (ajin) utvorené sú podľa pravdy a práva. 9 (pé) Vykúpenie poslal svojmu ľudu, (cadé) naveky ustanovil svoju zmluvu, (kóf) jeho meno je sväté a hrozné. 10 (réš) Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; (šín) rozumní sú všetci, čo takto žijú. (tav) Jeho chvála trvá navždy.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás