Preklad:
Kniha:
Potešil som sa, keď mi povedali
1 Pútnická Dávidova pieseň. Potešil som sa, keď mi povedali: Pôjdeme do Hospodinovho domu! 2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto pospájané do jediného celku. 4 Ta vystupujú kmene, kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. 5 Tam stoja súdne stolce, stolce Dávidovho domu. 6 Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú! 7 Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch! 8 Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Pokoj v tebe! 9 Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás