Preklad:
Kniha:
Chváľte Boha v jeho svätyni
1 Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe! 2 Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť! 3 Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho harfou a citarou! 4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou! 5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi! Chváľte ho dunivými cimbalmi! 6 Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja! Ku Knihe žalmov v LXX je pridaný žalm 151, ktorý je asi kombináciou dvoch nekánonických žalmov, pridaných zasa na konci žaltára v kumránskych zvitkoch.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás