Preklad:
Kniha:
Ochraňuj ma, Bože
1 Pamätný Dávidov zápis Hebr. miktám s nejasným významom: nízkym hlasom; gr. nápis na stéle; rabíni: pokorný a dokonalý Dávid (porov. Ž 56–60). Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam! 2 Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa. 3 Vo svätých, slávnych tejto krajiny, nachádzam všetku svoju záľubu. 4 Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom; neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 5 Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. 6 Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. 7 Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. 8 Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. 9 Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, 10 lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie Hebr. jamu, hrob. 11 Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás