Preklad:
Kniha:
Hospodinovi patrí zem
1 Dávidov žalm Rkp. + prvého dňa po sobote (LXX, Vg). Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú. 2 Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. 3 Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? 4 Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. 5 Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. 6 To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytujú, čo vyhľadávajú, teba, Bože Jákobov. — Sela — 7 Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 8 Kto je ten Kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný, Hospodin, vojnový hrdina. 9 Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 10 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten Kráľ slávy! — Sela —Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás