Preklad:
Kniha:
Hospodin, chválim ťa
1 Žalm. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov. 2 Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. 3 Hospodin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma. 4 Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. 5 Oslavujte Hospodina hudbou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiatku! 6 Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. 7 Keď som bol v bezpečí, povedal som si: Nikdy sa nezachvejem. 8 Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár. 9 Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím svojho Pána o milosť: 10 Čo by si mal z môjho života Hebr. z krvi. V semitskom ponímaní krv predstavuje život, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť? 11 Počúvaj, Hospodin! Zmiluj sa nado mnou! Hospodin, pomôž mi! 12 Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou, 13 aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás