Preklad:
Kniha:
Veľký je Hospodin
1 Pieseň. Žalm Korachovcov. 2 Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. 3 Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok Hebr. končiny Severu (Cafón). Je tu zrejme polemika proti vrchu Baal-Cefón v Ugarite, sídle mýtických bohov (Iz 14,13; Ez 38,6.15). Chrám stál tiež na sever od Jeruzalema, a teda Sion je sídlom pravého Boha, mesto veľkého Kráľa. 4 Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. 5 Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, 6 no keď sa rozhliadli, užasli a v zmätku zutekali. 7 Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí; 8 ako keď východný vietor triešti zámorské lode. 9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil naveky. — Sela — 10 V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. 11 Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. 12 Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské dcéry jasajú. 13 Prejdite okolo Siona! Zrátajte jeho veže! 14 Dôkladne si prezrite jeho opevnenie! Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, 15 že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť Preklad podľa LXX a Vg; alt. do smrti (Hieronym); za smrť (sýr.); ako v čase mladosti (aram.).Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás