Preklad:
Kniha:
Plesajte v Bohu, on je naša sila!
1 Zbormajstrovi. Na nápev: Pri lisoch. Asáfov. 2 Plesajte v Bohu, on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu! 3 Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu! 4 Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti! 5 Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. 6 Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal: 7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. 8 V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, za hromobitia som ti odpovedal, pri vodách meribských som ťa vyskúšal. — Sela — 9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma poslúchol, Izrael! 10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu! 11 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. 12 Môj ľud však nedbal na môj hlas, Izrael ma neposlúchol. 13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov. 14 Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, 15 rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. 16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval naveky. 17 Bol by som ich kŕmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás