Preklad:
Kniha:
Aké milé sú tvoje príbytky
1 Zbormajstrovi. Na nápev: Pri lisoch. Žalm Korachovcov. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! 3 Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. 4 Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. 5 Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. — Sela — 6 Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. 7 Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. 8 Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. 9 Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela — 10 Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného! 11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. 12 Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. 13 Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba!Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás