Preklad:
Kniha:
Jeho základy sú na posvätných vrchoch
1 Od Korachovcov. Žalm. Pieseň. Jeho základy sú na posvätných vrchoch. 2 Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. 3 Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. — Sela — 4 Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab T. j. Egypt označený ako morská obluda (porov. Iz 30,7) a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš, tí všetci sa tu narodili. 5 O Sione sa povie: Ten i onen sa tam narodil a sám Najvyšší ho upevnil. 6 Hospodin pri súpise národov pripomenie: Tento sa tam narodil. — Sela — 7 Dajú sa do spevu a tanca: Pre mňa všetko z teba pramení.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás