Preklad:
Kniha:
Poďte, plesajme pred Hospodinom
1 Poďte, plesajme pred Hospodinom, zvučne oslavujme Skalu našej spásy! 2 Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami! 3 Veď Hospodin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všetkými božstvami. 4 Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. 5 Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. 6 Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom. 7 Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: 8 Nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Massy, 9 kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 10 Štyridsať rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som: Je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. 11 V hneve som teda prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás