Nastavenia
Evanjelium podľa Matúša

Výber kapitoly

Záložky

Ekumenický preklad
11 Joziáš splodil Jechonju a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, 13 Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljakíma, Eljakím splodil Azora, 14 Azor splodil Cadóka, Cadók splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba,
Ekumenický preklad
Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljakíma, Eljakím splodil Azora,
Katolícky preklad
Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora.
Evanjelický preklad
Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora;
Roháčkov preklad
Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora;
Botekov preklad
Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora,
Rómsky preklad
O Zorobabel sas dad le Abijudaske, o Abijuda sas dad le Elijakimoske, o Elijakim sas dad le Azoriske,

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Biblia slovenská, Roháček, rodinná

Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo