Nastavenia
Evanjelium podľa Matúša

Výber kapitoly

Záložky

Ekumenický preklad
2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Tamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, 4 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 5 Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna,
Ekumenický preklad
Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna.
Katolícky preklad
Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,
Evanjelický preklad
Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona;
Roháčkov preklad
Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona;
Botekov preklad
Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona,
Rómsky preklad
o Aram sas dad le Amminadaboske, o Amminadab sas dad le Nazonoske, o Nazon sas dad le Salmonoske,

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Biblia slovenská, Roháček, rodinná

Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo