Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvý list Korinťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Poučenie z minulosti Izraela

  1 Bratia, chcem, aby ste pamätali, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more, 2 všetci boli pokrstení v oblaku a v mori, aby boli spojení s Mojžišom. 3 Všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, a preto ležia mŕtvi na púšti. 6 Tieto veci sa stali v dávnych časoch, aby nám boli na príklad, aby sme nemali zlé žiadosti, ako mali oni. 7 Ani modlármi nebuďte, ako boli niektorí z nich, ako je napísané: Ľud si sadol jesť a piť. Potom vstali a zabávali sa. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Pána, ako niektorí z nich urobili a zahynuli od hadov. 10 Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od anjela Zhubcu. 11 Toto sa im stalo, aby bolo príkladom a bolo napísané ako poučenie pre nás, ktorí žijeme na konci vekov. 12 Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Nijaké pokušenie, ktoré na vás doľahlo, nebolo nad ľudské sily. Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale aj so skúškou dá vám možnosť, aby ste mohli vydržať.

  Posvätné jedlá. S modloslužbou nemajte nič spoločné

  14 Preto moji milovaní, utekajte pred modloslužbou! 15 Hovorím vám ako ľuďom rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Kalich požehnania, ktorý žehnáme, nie je účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je iba jeden chlieb, hoci my sme mnohí, sme iba jedno telo, lebo všetci máme podiel na tomto jedinom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela, nemajú tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme vzbudiť Pánov hnev? Sme azda silnejší ako on?

  Mäso obetované modlám. Praktické riešenie

  23 "Všetko je dovolené," ale všetko neosoží. "Všetko je dovolené," ale všetko nebuduje. 24 Nech nikto nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy druhého. 25 Všetko, čo sa predáva na trhu, jedzte a nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 26 Veď Pánova je zem a všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 28 Ale keby vám niekto povedal: "Toto bolo obetované modlám," nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu, 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie druhého odsúdiť moju slobodu? 30 Keď ja niečo požívam so vzdávaním vďaky, prečo by som mal byť kritizovaný za jedlo, ktoré jem so vzdávaním vďaky?

  Záver

  31 Či teda jete alebo pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 32 Nedávajte pohoršenie ani Židom, ani pohanom, ani Božej Cirkvi, 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
 • Prvý list Korinťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)