Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  1 Ona je knihou Božích príkazov, je zákonom, ktorý trvá naveky. Všetci, čo sa jej držia, dosiahnu život, no tí, čo ju opustia, zomrú.4,1 Sir 24,23 2 Obráť sa, Jákob, a chop sa jej, putuj za žiarou, v ústrety jej svetlu.4,2 Jn 8,12 3 Svoju slávu nedávaj inému, svoje výhody cudziemu národu. 4 My, Izrael, sme šťastní, že poznáme, čo sa páči Bohu.4,4 Dt 4,8

  Prorocká výzva na pokánie

  5 Vzchopte sa, ľud môj, pamäť Izraela!4,5 Iz 41,8-14 6 Predali vás pohanským národom, ale nie na záhubu; pretože ste rozhnevali Boha, vydali vás nepriateľom. 7 Roztrpčili ste toho, ktorý vás stvoril, keď ste obetovali démonom, a nie Bohu.4,7 Dt 32,15-18; Ž 106,37; 1Kor 10,20 8 Zabudli ste na večného Boha, na toho, ktorý vás sýtil, zarmútili ste Jeruzalem, ktorý vás vychoval. 9 Videl, ako prichádza na vás Boží hnev a povedal: „Počujte, obyvatelia Siona, Boh mi spôsobil veľký zármutok.4,9-20 Nár 1,11-22 10 Veď som videl odvlečenie svojich synov a dcér do zajatia, ktoré im spôsobil Večný. 11 Tešil som sa, keď som ich vychovával, nariekal som a plakal, keď som sa s nimi lúčil. 12 Nech sa nikto neraduje, že som ovdovel a že ma mnohí opustili, osamel som pre hriechy svojich detí, pretože sa odklonili od Božieho zákona,4,12 Nár 1,1 13 neuznávali jeho ustanovenia ani nekráčali po cestách Božích prikázaní, ani nevstúpili na chodníky výchovy v duchu jeho spravodlivosti. 14 Poďte, susedia Siona, a pripomeňte si zajatie mojich synov a dcér, ktoré im spôsobil Večný. 15 Priviedol na nich národ zďaleka, národ nehanebný, ktorý hovorí cudzím jazykom; tí nebrali ohľad na starca a nezľutovali sa nad dieťaťom.4,15 Jer 5,15-17 16 Odviedli miláčikov vdovy a nechali ju osamotenú, olúpenú o dcéry. 17 Ako by som vám ja mohol pomôcť? 18 Ten, ktorý vám spôsobil tieto pohromy, vás vyslobodí z ruky vašich nepriateľov.4,18 Oz 6,1 19 Choďte, deti, choďte! Ja teda ostávam opustený. 20 Vyzliekol som si rúcho pokoja a obliekol som si vrecovinu prosby, budem volať k Večnému, kým budem žiť.4,20 Bar 5,1-2 21 Vzchopte sa, deti, vzývajte Boha a vyslobodí vás z útlaku, z ruky nepriateľov. 22 Ja som totiž vložil do Večného nádej na vašu záchranu a Svätý ma naplnil radosťou z milosrdenstva, ktorého sa vám čoskoro dostane od Večného, vášho záchrancu. 23 Prepúšťal som vás v zármutku a v plači, ale Boh mi vás navždy vráti v radosti a potešení.4,23 Jer 31,12-13 24 Lebo ako teraz vidia susedia Siona vaše zajatie, tak čoskoro budú vidieť záchranu od vášho Boha, ktorá k vám príde vo veľkej sláve a jase Večného.4,24 Iz 60,1-2 25 Deti, trpezlivo znášajte hnev, ktorý na vás dopadol od Boha; prenasledoval ťa tvoj nepriateľ, no čoskoro uvidíš jeho záhubu a budeš šliapať po jeho šiji. 26 Moje drahé deti putovali po hrboľatých cestách, boli odvlečené ako stádo, ktoré uchvátili nepriatelia. 27 Vzchopte sa, deti, a volajte k Bohu, spomenie si na vás ten, ktorý to na vás uvalil.4,27 Bar 4,5 28 Ako vás zmýšľanie viedlo do blúdenia preč od Boha, tak sa teraz obráťte a desaťnásobne viac ho hľadajte.4,28 Jer 29,13-14 29 Veď ten, čo na vás uvalil pohromy, zachráni vás a zahrnie vás večnou radosťou.“

  Nádej pre Jeruzalem

  30 Vzchop sa, Jeruzalem, poteší ťa ten, ktorý ti dal meno.4,30 Iz 43,1 31 Úbožiaci sú tí, čo ťa týrali a radovali sa z tvojho pádu.4,31 Ž 137,7 32 Úbohé sú mestá, ktorým v otroctve slúžili tvoje deti, úbohé je mesto, ktoré držalo v zajatí tvojich synov.4,32 Iz 13,19 33 Ako sa radovalo z tvojho pádu a tešilo z tvojho úpadku, tak sa bude rmútiť nad vlastným spustnutím.4,33 Jer 50,12.35-36 34 Oberiem ho o radosť z množstva obyvateľov a jeho veselosť sa zmení na žalosť. 35 Zostúpi na nich oheň od Večného na veľa dní a démoni v ňom budú bývať veľmi dlhý čas.4,35 Iz 34,14; Zj 18,2 36 Zahľaď sa na východ, Jeruzalem, a vnímaj tú radosť, ktorá ti prichádza od Boha. 37 Pozri, prichádzajú tvoji synovia, s ktorými si sa rozlúčil, prichádzajú tí, ktorých zhromaždilo slovo Svätého od východu až po západ a radujú sa z Božej slávy.4,37 Iz 60,4; Tob 13,13; Bar 5,5-6; Mt 8,11
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)