Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Ester (grécka verzia)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Ester u kráľa

  1 Na tretí deň, keď skončila svoje modlitby, vyzliekla si kajúci odev a obliekla sa do svojej kráľovskej nádhery. 1a Keď už bola skvostne odetá a vyslala vrúcnu prosbu k Bohu a Záchrancovi, ktorý vidí všetko, vzala so sebou dve komorné; o jednu sa opierala, ako sa svedčí na vznešenú dámu, tá druhá šla za ňou a nadľahčovala vlečku jej šiat.5,1 Est 4,16 1b Prekvitala oslnivou krásou a tvár jej žiarila ako tvár zaľúbenej, ale jej srdce sa zvieralo strachom. 1c Prešla cez všetky dvere a zastala pred kráľom. Kráľ sedel na svojom kráľovskom tróne a bol oblečený v plnej nádhere, celý pokrytý zlatom a vzácnymi drahokamami. Pohľad naňho naháňal veľký strach. 1d Keď zdvihol svoju tvár, ktorá planula slávou, pozrel na ňu plný hnevu. Kráľovná sa poklonila až po zem, červeň z jej tváre zmizla, chytali ju mdloby a hlavu si oprela o komornú, ktorá šla pred ňou. 1e Boh však zmenil kráľovu náladu na prívetivosť a hlboko pohnutý rýchlo vstal z trónu, vzal ju do svojho náručia, a keď prišla k sebe, prihovoril sa jej, aby ju upokojil:5,1a Ž 17,7; 45,15 1f „Ester, čo je? Ja som tvoj brat. Nemaj strach. Nezomrieš. Náš rozkaz sa vzťahuje iba na pospolitý ľud. Poď bližšie!“5,1f-2 Est 4,11 2 Zodvihol zlaté žezlo a položil ho na jej šiju. Potom ju pobozkal a povedal jej: „Môžeš hovoriť.“5,2 Est 8,4; Prís 21,1 2a Nato mu povedala: „Videla som ťa, pane, sťa Božieho anjela a srdce sa mi rozochvelo strachom pri pohľade na tvoju slávu. Si úžasný, pane, a tvoja tvár oplýva čarom.“ 2b Kým hovorila, v mdlobách padla na zem. Kráľ sa vyľakal a všetci jeho dvorania ju kriesili. 3 Kráľ povedal: „Čo si želáš, Ester? Aká je tvoja žiadosť? Dostaneš čokoľvek až do polovice môjho kráľovstva.“5,3 Est 5,6; 7,2; 9,12; Mk 6,23 4 Ester povedala: „Dnes je pre mňa významný deň. Ak sa kráľovi páči, nech príde aj on, aj Haman na hostinu, ktorú dnes usporiadam.“5,4 Est 5,8 5 Kráľ povedal: „Ponáhľajte sa po Hamana, aby sme vyhoveli Esterinmu pozvaniu.“ Potom obidvaja odišli na hostinu, o ktorej hovorila Ester. 6 Keď sa popíjalo víno, povedal kráľ Ester: „Čo sa deje, kráľovná Ester? Čokoľvek si želáš, splní sa ti.“ 7 Ester povedala: „Moja prosba a moja žiadosť je toto: 8 Ak som našla priazeň u kráľa, nech kráľ i Haman zajtra znova prídu na hostinu, ktorú pre nich pripravím. Lebo aj zajtra urobím to isté.“5,8 Est 6,14; 7,3 9 Haman odišiel od kráľa naradostený a v dobrej nálade. No keď zazrel Žida Mardocheja na nádvorí, náramne sa rozčúlil. 10 Keď prišiel domov, privolal priateľov a svoju ženu Zósaru. 11 Ukázal svoje bohatstvo a slávu, ktorou ho kráľ obdaril, i na to, že ho urobil prvým mužom vo vedení ríše.5,11 Ž 49,7; Jer 9,22n; 1Tim 6,17 12 Napokon Haman povedal: „Kráľovná nepozvala okrem kráľa nikoho iného na hostinu iba mňa. Som pozvaný na zajtra.5,12 Prís 27,1 13 Mne sa však také čosi nepáči, kým na nádvorí stretám toho Žida Mardocheja.“5,13 1Krľ 21,4-6 14 Jeho žena Zósara a priatelia mu povedali: „Rozkáž pripraviť šibenicu vysokú päťdesiat lakťov a ráno povedz kráľovi, aby dal obesiť Mardocheja na to drevo. Ty však choď na hostinu s kráľom a zabávaj sa.“ Tento návrh sa Hamanovi zapáčil a dal pripraviť šibenicu.5,14 Ž 7,16n; 37,14n.32n
 • Ester (grécka verzia)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)