Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Filipanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  1 Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo,2,1 2Kor 13,13 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ!2,2 Rim 12,16; 15,5n; 1Kor 1,10-11; 2Kor 13,11; Ef 4,3; 5,2 3 Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba2,3 Rim 12,10; Ga 5,26 4 a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.2,4 1Kor 10,24.33; 13,5

  Kristus — príklad pokory

  5 Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš:2,5 Mt 11,29; Jn 13,15; Rim 15,5; Ef 2,10; 1Pt 2,21 6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť,2,6-11 1Tim 3,16; Heb 5,7-10; 1Pt 3,18-222,6 Jn 1,1-2; 17,5; Kol 1,15; Heb 1,3 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka,2,7 Mt 20,28; Jn 1,14; Rim 8,3; 2Kor 8,9; Heb 2,14.17 8 ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.2,8 Iz 53,3; Jn 15,13; Rim 5,19; 1Kor 1,23; Heb 2,9; 5,8; 12,2 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,2,9 Sk 2,33; Ef 1,20-21; Heb 1,4 10 aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí 2,10-11 Ž 110,1; Iz 45,23; Rim 14,11 11 a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“

  Výzva na poslušnosť a čistotu

  12 Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.2,12 Ž 2,11; 1Pt 1,17 13 Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.2,13 Ez 36,26; Jn 15,5; Flp 1,6; 1Tes 2,13 14 Všetko robte bez reptania a pochybovania,2,14 Jk 1,6.20; 1Pt 4,9 15 aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet.2,15 Dan 12,3; Mt 5,16; Mk 8,38; Ef 5,8; Flp 1,10; 1Pt 2,9 16 Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.2,16 1Kor 3,13; 2Kor 1,14; Ga 2,2; 1Tes 3,5 17 Ale aj keby som mal byť vyliaty2,17 T. j. ako liata obeta. pri obete a bohoslužbe vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými.2,17 Rim 15,16; 2Kor 7,4; 12,15; 2Tim 4,6 18 Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou!2,18 Flp 3,1; 4,4

  Timotej a Epafrodit

  19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil, keď sa dozviem, čo je s vami.2,19 1Kor 4,17 20 Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako a tak úprimne sa o vás staral. 21 Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu.2,22 1Kor 4,17; 1Tim 1,2; 2Tim 1,2 23 A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. 24 Ba pevne dúfam v Pánovi, že čoskoro prídem aj ja. 25 Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil2,25 Dosl. bol služobníkom. v mojej núdzi.2,25 Flp 4,18 26 Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. 27 A naozaj bol na smrť chorý, Boh sa však nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. 28 Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste opäť mali radosť, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí.2,29-30 1Kor 16,16.18 30 Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti: aj svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne.
 • List Filipanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)