Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Náreky

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Záložky

  Piaty nárek

  1 Spomeň si, Hospodin, čo sa s nami stalo, pozri a viď našu potupu!5,1 Nár 1,9.11; 2,20; 3,63 2 Naše dedičstvo dostali cudzinci, naše domy cudzozemci. 3 Stali sme sa sirotami bez otca, naše matky sú ako vdovy. 4 Vlastnú vodu pijeme za peniaze, vlastné drevo dostávame za poplatok. 5 S jarmom na šiji nás prenasledujú, sme unavení, nemáme pokoja. 6 Egyptu sme podávali ruku, aj Asýrii, aby sme sa nasýtili chleba.5,6 Jer 2,18; Oz 12,2 7 Naši otcovia hrešili a niet ich. My však znášame ich previnenia.5,7 Ex 20,5 8 Vládnu nám otroci, niet nikoho, kto by nás vytrhol z ich ruky.5,8 Iz 3,4 9 S nasadením života si obstarávame chlieb, ohrozovaní mečom z púšte. 10 Ako popraskaná pec je naša koža od horúčky z hladu. 11 Zhanobené boli ženy na Sione i panny v judských mestách. 12 Vlastnými rukami vešali kniežatá, starcom neprejavili úctu.5,12 Dt 28,50; 2Krn 36,17; Nár 4,16 13 Mládenci nosia žarnov a chlapci sa potkýnajú pod nákladom dreva.5,13 Sdc 16,21 14 Starci prestali zasadať v bráne a mládenci preberať na strunách. 15 Naše srdce sa prestalo radovať, na smútok sa premenil náš tanec.5,15 Jer 25,10 16 Spadla nám koruna z hlavy, beda nám, lebo sme zhrešili.5,16 Jób 19,9; Jer 3,18 17 Od tohto nám zamdlelo srdce, z toho všetkého nám potemnel zrak,5,17-18 Iz 34,13-15; Mich 3,12 18 kvôli vrchu Sion, ktorý je spustošený a preháňajú sa po ňom líšky. 19 Ty, Hospodin, tróniš naveky, tvoj trón trvá z pokolenia na pokolenie.5,19 Ž 9,8; 45,7 20 Prečo na nás stále zabúdaš a opúšťaš nás na dlhý čas?5,20 Ž 13,2; 44,25 21 Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli oddávna.5,21 Jer 31,18 22 Azda si nás úplne zavrhol? Tak veľmi sa hneváš na nás?5,22 Ž 85,6
 • Náreky

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)