Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Žalospevy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Záložky

  Zmysel utrpenia zbožných

  1 Ja som muž, ktorý okúsil biedu pod prútom Jeho prchkosti. 2 Poznal ma a viedol po tme a bez svetla. 3 Naozaj, proti mne vystiera, obracia neustále svoju ruku. 4 Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, rozdrvil moje kosti. 5 Ohradil a obkľúčil ma jedom a útrapami, 6 posadil ma do hustej temnoty ako naveky mŕtvych. 7 Postavil stenu vôkol mňa, aby som nemohol vyjsť, zaťažil moje putá. 8 Hoci o pomoc volám a kričím, modlitbe mojej zatarasil cestu; 9 kvádrami zamuroval moje cesty, pokrivil moje chodníky. 10 Je mi akoby číhajúcim medveďom, akoby levom v úkryte. 11 Zviedol ma z cesty, ochromil a spustošil ma. 12 Napäl svoj luk a urobil ma terčom pre svoje šípy. 13 Strelil do mojich obličiek šípy zo svojho tulca. 14 Bol som na výsmech celému môjmu ľudu, jeho posmešnou piesňou každý deň! 15 Nasýtil ma horkosťou, hojne ma napojil palinou. 16 Zuby mi dolámal na kremeni, stlačil ma do popola. 17 Moja duša je zbavená pokoja, zabudol som na šťastie, 18 takže hovorím: Moja sláva je preč, i to, čo som očakával od Hospodina. 19 Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. 20 Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená; 21 vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na Neho. 22 Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23 obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. 24 Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. 25 Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. 26 Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. 27 Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. 28 Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží! 29 Nech skloní ústa do prachu, azda je ešte nádej. 30 Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasýti potupou. 31 Lebo Pán nezavrhne naveky; 32 ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, 33 lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských. 34 Keď niekto nohami deptá všetkých zajatcov zeme, 35 keď prekrúcajú ľudské práva pred Najvyšším, 36 keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? 37 Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu? 38 Nepochádza z úst Najvyššieho zlé i dobré? 39 Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? 40 Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! 41 Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach! 42 My sme sa spreneverili a spriečili, a Ty si neodpustil. 43 Uzavrel si sa v hneve a prenasledoval si nás, usmrcoval si, nešetril, 44 oblakom si sa uzavrel, aby modlitba neprenikla. 45 Spravil si z nás smeti a vyvrheľov uprostred národov. 46 Škerili na nás svoje ústa všetci naši nepriatelia; 47 hrôza a pasca nám bola údelom, spustnutie a skaza. 48 Z očí mi tečú potoky vôd pre skazu dcéry môjho ľudu. 49 Oči sa mi zalievajú bez utíšenia, bez prestania, 50 kým len Hospodin nepozrie a nepohliadne z neba. 51 Moje oko mi spôsobuje bolesť pre všetky dcéry môjho mesta. 52 Moji nepriatelia bez príčiny poľovali na mňa ako na vtáka. 53 V jame umlčali život môj, nahádzali na mňa kamene. 54 Vody sa mi zavreli nad hlavou, povedal som: Už je po mne! 55 Vzýval som Tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy; 56 počul si môj hlas, nezakrývaj si ucho pred mojím volaním! 57 Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa! 58 Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život. 59 Videl si moju krivdu, Hospodine, dopomôž mi k právu! 60 Videl si všetku ich pomstu, všetky ich zámery proti mne. 61 Počul si ich hanobenie, Hospodine, všetky ich zámery proti mne, 62 reči mojich protivníkov aj ich ustavičné šomranie proti mne. 63 Daj pozor na ich sedenie a vstávanie, ja som ich posmešnou pesničkou. 64 Ty im odplatíš, Hospodine, podľa činov ich rúk. 65 Dáš im zatvrdnuté srdcia. Tvoja kliatba na nich! 66 Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod svojich nebies, Hospodine.
 • Žalospevy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)